galeri


Beth sydd ymlaen - Sinema

Croeso nol i’r sinema!

Mi fydd y profiad o ymweld â Galeri yn wahanol i ddyddiau cyn Covid yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu bod y capasiti yn sylweddol is, ac oherwydd oblygiadau cytundebol gyda’r dosbarthwyr ffilm, rhaid addasu’r prisiau tocynnau tra bod y canllawiau mewn lle (yn anffodus).

Tra bydd cyfyngiadau pellter cymdeithasol, bydd pob tocyn yn £6 y pen (£7.50 ar y diwrnod os oes tocynnau ar gael). Dim ond ar-lein mae posib archebu tocynnau ar hyn o bryd. Bydd y prisiau tocynnau yn gostwng unwaith eto pan na fydd canllawiau pellter cymdeithasol.

Dyma fideo sydd yn crynhoi’r canllawiau cyfredol:

Os oes gennych ymholiadau am docynnau: tocynnau@galericaernarfon.com