galeri


Café Bar

Mae’r Café Bar wedi bod ar agor ers mis Mai, ac mae hi’n braf gweld cymaint ohonnoch yn dychwelyd.

Yn anffodus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd o gau y gegin am gyfnod wrth i ni adolygu opsiynnau o ran cynnig gwasanaeth a gweithredu’r gegin yma’n Galeri.

Felly ar hyn o bryd, diodydd (oer/poeth) a cacennau cartref fydd ar gael yn ystod y cyfnod ymgynghori (hyd at 29.09.21).

Fwy nag erioed, awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma

Mae gennym gamau gweithredu Covid newydd mewn lle, sef:

Un mynedfa yn unig sydd i Galeri (o Ffordd Balaclafa). Wrth gyrraedd Galeri, bydd aelod o staff ar y ddesg i’ch croesawu a’ch rhoi ar ben ffordd gyda’r trefniadau. Bydd pawb yn gadael yr adeilad drwy’r drws allan i Doc Victoria.