galeri


Café Bar

imageBydd y Café Bar yn ail-agor (dan do ac y tu allan) o ddydd Llun, 17 Mai 2021. Gellir gweld ein oriau agor yn yr adran isod (noder gall ein oriau agor amrywio fesul wythnos).

Awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma

Mae camau gweithredu newydd mewn lle yn dilyn y cyfnod clo. Y prif newidiadau yw:

Un mynedfa yn unig sydd i Galeri (o Ffordd Balaclafa). Wrth gyrraedd Galeri, byddwn yn cymryd tymheredd a manylion personol aelod o bob grwp (ar gyfer pwrpas “Profi, Olrhain Diogelu” Covid 19). Bydd pawb yn gadael yr adeilad drwy’r drws ar Doc Victoria.

Byddwn yn adolygu a diweddaru’r dulliau gweithredu yn unol a’r canllawiau fel bo angen.

Bwydlen