galeri


Café Bar

Mae ein Café Bar yn cynnig bwyd cartref sydd yn defnyddio cynnyrch ffres gan gyflenwyr lleol yma'n Galeri.

Mae'r Café Bar ar agor 6 diwrnod yr wythnos (Llun – Sadwrn) o 10:00 ymlaen, gyda'r gegin ar agor rhwng 10:30 – 14:30. Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau sydd yn gyfarwydd iawn ar hyn o bryd yn y sector lletygarwch, mae'r cynnig/gwasanaeth cegin wedi cael ei gwtogi er mwyn sicrhau ein safonau a chysondeb yn ein cynnig o ran bwyd a gwasanaeth.

Fwy nag erioed, awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma

Mae gennym gamau gweithredu Covid newydd mewn lle, sef:

Un mynedfa yn unig sydd i Galeri (o Ffordd Balaclafa). Wrth gyrraedd Galeri, bydd aelod o staff ar y ddesg i’ch croesawu a’ch rhoi ar ben ffordd gyda’r trefniadau. Bydd pawb yn gadael yr adeilad drwy’r drws allan i Doc Victoria.