galeri


Café Bar

imageGyda’r café bar ar ei newydd wedd, mae’n golygu bod posib manteisio o’r safle godidog a golygfeydd o Ddoc Victoria â’r Fenai. Mae’n le perffaith ar gyfer cymdeithasu, cyfarfod gyda cleiantiaid, i fwynhau gwydriad o win neu am bryd teuluol ac yn cynnig awyrgylch cynnes a chroesawgar.

Awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma. Cofiwch ganiatau digon o amser os yn dod am bryd cyn sioe – bwyd ffres nid bwyd sydyn sydd ar gael yn Galeri.

Mae cysylltiad cyflym Wi-fi ar gael i’n cwsmeriaid.

Bwydlen

Bwydlen

Oriau agor

Archebu bwrdd

Gwybodaeth alergedd / anghenion deietegol

Ein cyflenwyr