galeri


Café Bar

imageMae’r Café Bar yn parhau i fod ar gau tan bydd caniatad ail-agor dan-do gan Lywodraeth Cymru.

Awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma

Mae camau gweithredu newydd mewn lle yn dilyn y cyfnod clo. Y prif newidiadau yw:

Un mynedfa yn unig sydd i Galeri (o Ffordd Balaclafa). Wrth gyrraedd Galeri, byddwn yn cymryd tymheredd a manylion personol aelod o bob grwp (ar gyfer pwrpas “Profi Olrhain Diogelu” Covid 19). Bydd pawb yn gadael yr adeilad drwy’r drws ar Doc Victoria.

Rydym am fod fod yn adolygu a diweddaru’r dulliau gweithredu yn unol a’r canllawiau yn rheolaidd.

Bwydlen

Bwydlen

Oriau agor

Archebu bwrdd

Gwybodaeth alergedd / anghenion deietegol

Ein cyflenwyr