galeri


Café Bar

Mae ein Café Bar yn cynnig bwyd cartref sydd yn defnyddio cynnyrch ffres gan gyflenwyr lleol yma’n Galeri.

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau sydd yn gyfarwydd iawn ar hyn o bryd yn y sector lletygarwch, mae’r cynnig/gwasanaeth cegin wedi cael ei gwtogi er mwyn sicrhau ein safonau a chysondeb yn ein cynnig o ran bwyd a gwasanaeth. Tra bod y cegin ar gau, mae posib archebu diodydd (oer/poeth) a cacennau ffres o dyddiau Mawrth – Sadwrn (o 10:00 ymlaen). Rydym yn hynod falch hefyd o’r dewis eang o gwrw/diodydd o Gymru sydd ar gael sydd – y gorau o Gymru.

Fwy nag erioed, awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma

Mae gennym gamau gweithredu Covid newydd mewn lle, sef:

Un mynedfa yn unig sydd i Galeri (o Ffordd Balaclafa). Wrth gyrraedd Galeri, bydd aelod o staff ar y ddesg i’ch croesawu a’ch rhoi ar ben ffordd gyda’r trefniadau. Bydd pawb yn gadael yr adeilad drwy’r drws allan i Doc Victoria.