galeri


Parcio

imageMae sawl maes parcio talu ac arddangos o fewn 300m i adeilad Galeri.

Maesydd parcio arhosiadau byr:

Maes Parcio - Galeri / Doc Fictoria
Cyfeirnod Map - P1
Angen Talu Rhwng - 08:00 – 20:00
Hyd at 1 awr - £1
Hyd at 2 awr - £2
Hyd at 3 awr - £3
Hyd at 4 awr - £4
Dros 4 awr - £7

Maes Parcio - Glan y Môr Uchaf
Cyfeirnod Map - P2
Angen Talu Rhwng - 10:00 – 16:30
Hyd at 1 awr - £1
Hyd at 2 awr - £2
Hyd at 3 awr - £3
Hyd at 4 awr - Ddim yn bosib
Dros 4 awr - Ddim yn bosib


Maesydd parcio arhosiad hir (24 awr):

Maes Parcio - Balaclafa
Cyfeirnod Map - P3
Hyd at 4 awr - £2
Hyd at 8 awr - £3
Hyd at 12 awr - £4
Hyd at 24 awr - £5

Maes Parcio - Safle Shell
Cyfeirnod Map - P4
Hyd at 4 awr - £2
Hyd at 8 awr - £3
Hyd at 12 awr - £4
Hyd at 24 awr - £5

Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn glas ym mhob maes parcio.

Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am reoli’r 4 maes parcio uchod. Os bydd unrhyw broblem, bydd angen cysylltu â nhw yn uniongyrchol.