galeri


Cynllunio ymlaen llaw

imageAwgrymwn yn gryf eich bod yn:

Archebu eich tocynnau ymlaen llaw
gallwch arbed arian drwy wneud hyn mewn sawl achos ac osgoi ciwio cyn y digwyddiad

Gwneud yn siwr eich bod gyda’r tocyn cywir
gwiriwch amser a dyddiad y sioe ymlaen llaw

Caniatau digon o amser ar gyfer cyrraedd Galeri
caniatewch ddigon o amser ar gyfer parcio/traffig a chasglu tocynnau (os yn berthnasol)