galeri


Swyddi

 

Tîm Creadigol: Cydlynydd Rhaglen Greadigol

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau? Oes gennych chi syniadau am ddigwyddiadau byw sydd angen eu clywed? Dewch i weithio efo ni!

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhaglen Greadigol i weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol i gydlynu a chyflwyno rhaglen artistig amrywiol a byrlymus.

Pecyn swydd (swydd ddisgrifiad) ar gael yma (PDF)
Ffurflen gais ar gael yma (WORD)

Cyflog: £21,000 - £25,000
Cyfnod: Parhaol (yn ddibynnol ar gyfnod prawf o 6 mis)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Dyddiad cychwyn: Cyn gynted a phosib

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 09:00yb Dydd Llun 30ain o Ionawr, 2023

Os hoffech drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr Creadigol Galeri, Naomi Saunders ar 01286 685241 neu e-bostiwch naomi.saunders@galericaernarfon.com
Ebostiwch eich ffurflen gais a CV i sylw Naomi Saunders – naomi.saunders@galericaernarfon.com erbyn 09:00yb dydd Llun – 30.01.2023.


Tîm Creadigol: Cydlynydd Marchnata

Ydych chi’n dda efo geiriau, yn hyderus efo’ch hiwmor ac yn angerddol am yr ardal?

Rydym yn chwilio am berson deinamig i weithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol i arwain ar waith cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus y cwmni. Bydd y Cydlynydd Marchnata yn ran hanfodol o’r Tîm Creadigol, yn gweithio’n agos gyda’r personnel dylunio, rhaglennu, ac ymgysylltu i arwain ar ymgyrchoedd wrth gyflwyno’r rhaglen artistig, yn ogystal â chreu a gweithredu strategaeth farchnata ar gyfer y cwmni yn ehangach.

Pecyn swydd (swydd ddisgrifiad) ar gael yma (PDF)
Ffurflen gais ar gael yma (WORD)

Cyflog: £21,000 - £25,000
Cyfnod: Parhaol (yn ddibynnol ar gyfnod prawf o 6 mis)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Dyddiad cychwyn: Cyn gynted a phosib

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 09:00yb Dydd Llun 30ain o Ionawr, 2023

Os hoffech drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr Creadigol Galeri, Naomi Saunders ar 01286 685241 neu e-bostiwch naomi.saunders@galericaernarfon.com

Ebostiwch eich ffurflen gais a CV i sylw Naomi Saunders – naomi.saunders@galericaernarfon.com erbyn 09:00yb dydd Llun – 30.01.2023.


Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus derbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: naomi.saunders@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250