galeri


Swyddi

 

'Da ni'n recriwtio!

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau ac yn awyddus i gael effaith bositif ar fywydau bobl leol?
Os felly, rydym yn chwilio am berson deinamig, egnïol a chreadigol i ddatblygu prosiectau cymunedol y cwmni.

Teitl: Tîm Creadigol: Prosiectau Cymunedol
Cyflog: £21,000 - £25,000
Cyfnod: Parhaol (yn ddibynnol ar gyfnod prawf o 6 mis)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 (amser cinio) Dydd Llun 10fed o Hydref, 2022

Fel menter gymdeithasol, mae ein perthynas gyda’r gymuned yn hollbwysig i ni yn Galeri oherwydd dyma sydd yn llywio ein gweithgareddau byr a hirdymor.
Mae’n hanfodol bod deialog a chydberthynas gyson rhwng y cwmni a’r gymuned, gan mai ein nod yw i ddatblygu unigolion hapus, hyderus a ffyniannus ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn awyddus i glywed lleisiau sydd heb eu clywed, ac i drechu unrhyw rwystr sydd yn atal y gymuned rhag cyfranogi gyda’r celfyddydau a theimlo perchnogaeth dros Galeri.
Oherwydd hyn, bydd y rôl yma yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Creadigol er mwyn creu a gwireddu amryw o brosiectau cymunedol, gan ddatblygu perthynas ddyfn a chadarn.

Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch y pecyn swydd

Os hoffech drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr Creadigol Galeri, Naomi Saunders ar 01286 685241 neu e-bostiwch naomi.saunders@galericaernarfon.com

I ymgeisio anfonwch ffurflen gais a CV at naomi.saunders@galericaernarfon.com.

PECYN SWYDD 
FFURFLEN GAIS


Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus derbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: naomi.saunders@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250