galeri


Swyddi

Swydd : Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Mae cyfle i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer yma’n Galeri.

Dyma swydd sydd yn gyfuniad o waith yn swyddfa docynnau yn delio gyda ymholiadau, blaen tŷ yn rheoli digwyddiadau yn ogystal â dyletswyddau yn y café bar – gyda’r holl gyfrifoldebau i sicrhau bod gwasanaeth cwsmer a profiad ymwelwyr o safon arbennig drwy’r amser.

Cyflog: £18,574 - £19,760
Oriau: 40 awr yr wythnos (yn unol a’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gweener – 25.06.21
I ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais ac anfonwch eich CV

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais yma (word)

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.
Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o ran hil, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Sophie Craig 01286 685 200 | sophie.craig@galericaernarfon.com


Swydd : Cogydd

Mae cyfle i gogydd angerddol, creadigol a brwdfrydig ymuno â’r tîm yng nghegin prysur Café Bar Galeri.

Cyflog: I’w drafod
Oriau: 40 awr yr wythnos (yn unol a’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gweener – 25.06.21
I ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais yma (word)

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.
Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o ran hil, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Sophie Craig 01286 685 200 sophie.craig@galericaernarfon.com


Gweithwyr Llawrydd:

Rydym yn awyddus derbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hyn ac atodwch CV i sylw: steffan.thomas@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250


Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250