galeri


Swyddi

Swydd: Rheolwr Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae Galeri Caernarfon Cyf yn chwilio am Reolwr Cyllid (cyfnod mamolaeth) i ddechrau ym mis Awst.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r adran gyllid i sicrhau bod holl brosiectau’r cwmni yn rhedeg yn llwyddiannus ac effeithiol.

Oriau: 37 awr yr wythnos (Llun – Gwener) – ond gyda’r hyblygrwydd i addasu neu weithio oriau ychwanegl pan fo’r angen
Cyflog: I’w drafod – yn unol a phrofiad
I gychwyn: 05 Awst

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 (hanner dydd), 21 Mehefin.
Cynhelir y cyfweliadau yn ystod wythnos 1 Gorffennaf.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad llawn yma
I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Sonia Pritchard (Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid) // 01286 685 204


Swydd ar gael: Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Mae cyfle i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer yma’n Galeri.

Dyma swydd sydd yn gyfuniad o waith yn swyddfa docynnau yn delio gyda ymholiadau, blaen ty yn rheoli digwyddiadau yn ogystal â dyletswyddau yn y café bar – gyda’r holl gyfrifoldebau i sicrhau bod gwasanaeth cwsmer a profiad ymwelwyr o safon arbennig drwy’r amser.

Dyddiad Cau: Mae’r hysbyseb ar agor tan y bydd y swydd yn cael ei lenwi (awgrymwn eich bod yn ymgeisio cyn gynted a phosib)
Cyflog: £16,970 - £17,920
Oriau: 40 awr yr wythnos (yn unol a’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
I ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais ac anfonwch eich CV

Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad yma
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais yma

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans 01286 685 250 rhian.evans@galericaernarfon.com
Iona Davies 01286 685 218 iona.davies@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250


Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250