galeri


Swyddi

Cynorthwy-ydd Café Bar a Ciosg Sinema

Rydym yn awyddus cyflogi mwy o staff ar gytundebau achlysurol i ddechrau cyn gynted a phosib i ymuno â’r tîm yn y Café Bar.

Ymhlith y swyddi/tasgau mae:

Yn ddelfrydol, mae angen bod dros 18 mlwydd oed (ar gyfer gallu gweini alcohol), ond rydym yn fodlon derbyn ceisiadau gan unrhyw un dros 16 mlwydd oed.

Cyflog: Cyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol
Oriau: Rhoddir cytundeb achlysurol i ddechrau. Bydd yr oriau gwaith yn amrywio rhwng 09:00 – 23:00 dyddiau Llun – Sadwrn.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn HANFODOL ar gyfer swyddi yma’n Galeri.

I ymgeisio, ebostiwch eich CV i sylw steffan.thomas@galericaernarfon.com cyn gynted â phosib.

Rhoddir hyfforddiant llawn ar gyfer yr holl dasgau.


Gwaith achlysurol

Does dim swyddi ar gael ar hyn o bryd. Cadwch lygad allan am unrhyw ddiweddariadau yn y dyfodol.


Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus i dderbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: naomi.saunders@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250