galeri


Swyddi

Gwaith/Oriau achlysurol: Cynorthwy-ydd Café Bar a’r Ciosg Sinema

Rydym yn chwilio am unigolion (oed 18+) i ymuno â’r tîm fel gweithwyr achlysurol yn y Café Bar ac i weithredu’r ciosg sinema.

Mae cyfrifoldebau yn cynnwys:

Os oes gennych ddiddordeb, yr egni a’r agwedd iawn i wneud gwahaniaeth a sicrhau bod cwsmeriaid Galeri yn derbyn y gwasanaeth gorau posib – hoffem glywed gennych.

Oriau: Amrywio (yn unol â anghenion/cyfnodau lle mae angen staff ychwanegol)
Dyddiau: Oriau ar gael Llun – Sul (oriau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos)
Cyflog: Cyfradd uwch na’r isafswm cyflog byw Cenedlaethol
I ddechrau: Cyn gynted a phosib

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Darperir hyfforddiant.

Am sgwrs anffurfiol ac i gyflwyno eich CV, cysylltwch â Steffan Thomas: steffan.thomas@galericaernarfon.com | 01286 685211


Gwaith achlysurol

Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn awyddus i dderbyn CV gweithwyr llarwydd fyddai'n gallu gweithio i'r cwmni yn y dyfodol.

Os ydych yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol (celf, cerddoriaeth, ffilm, perfformio, dylunio, technegol ayyb) cysylltwch ar ebost yn cyflwyno eich hun ac atodwch CV i sylw: naomi.saunders@galericaernarfon.com

Byddwn yn cadw eich CV ar fas-data mewnol ac yn cysylltu pan fydd cyfleoedd i weithio hefo ni yma yn Galeri.


Gwirfoddoli yn Galeri

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â ni drwy ebostio post@galericaernarfon.com neu drwy ffonio 01286 685 250


Profiad gwaith

Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250