galeri
Ymholiadau Cyffredinol
post@galericaernarfon.com
01286 685 250
Swyddfa Docynnau
post@galericaernarfon.com
01286 685 222
Café Bar
cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200

 

Rhestr Staff

Gwyn Roberts
Prif Weithredwr
gwyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 201

 

Adran Rhaglennu

Nici Beech
Cyfarwyddwr Artistig
nici.beech@galericaernarfon.com
01286 685 204
Rebecca Hardy-Griffith
Cydlynydd Celfyddydau
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208
Osian Rhys Roberts
Cydlynydd Rhaglennu
osian.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 219
Prosiect Sbarc Galeri
sbarc@galericaernarfon.com
01286 685 250

 

Adran Adnoddau

Neil Davies
Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206
Dewi Jones
Gweinyddwr Eiddo
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205
Steven Lewis
Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205
Dylan Hughes
Technegydd
dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202
Ian Humphreys
Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202
Ian Jones
Technegydd
ian.jones@galericaernarfon.com
01286 685 202
Llywelyn Roberts
Technician (apprentice)
llywelyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 202
Glanhawyr: Leean Roberts / Tanya Jones
Gofalwyr: Martyn Rowlands / Mathew Williams

 

Adran Busnes a Chyllid

Sonia Pritchard
Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203
Laura Anna
Rheolwr Cyfrifon
laura.anna@galericaernarfon.com
01286 685 210

 

Adran Cynadleddau / Adnoddau Dynol

Iona Davies
Cydlynydd Cynadleddau / Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218

 

Adran Marchnata

Steffan Thomas
Cyfarwyddwr Marchnata
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211
Gwyndaf Jones
Dosbarthydd
Naomi Saunders
Cynorthwy-ydd Dylunio a Digidol
naomi.saunders@galericaernarfon.com
01286 685 241

 

Tîm Gofal Cwsmer

Rhian Evans
Rheolwr Arlwyo/Blaen Ty
rhian.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222
Glen Jones
Goruchwylwraig Swyddfa Docynnau
glenys.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222
Betsan Ceiriog
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
betsan.ceiriog@galericaernarfon.com
01286 685 222
Mirain Evans
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
mirain.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222
Steffan Gwynn
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
steffan.gwynn@galericaernarfon.com
01286 685 222
Beca Hughes
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
Beca.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 222
Dion Jones
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
dion.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222
Alaw Parry
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
alaw.parry@galericaernarfon.com
01286 685 222
Mared Parry
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
mared.parry@galericaernarfon.com
01286 685 222
Osian Roberts
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
osian.roberts2@galericaernarfon.com
01286 685 222

Tîm y Gegin:

Cogyddion: Patrick Kevane / Glenys Williams
Cymhorthyddion Cegin: Jayne Sexton / Geraint Thomas

Staff Blaen Tŷ:

Wil Williams

Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Carys Aaron (Ysgrifennydd), Angharad Elen, Iestyn Harris (Is-Gadeirydd), Dafydd Les Hughes, Meirion McIntyre Huws, Arwel Jones, Marc Roberts (Cadeirydd), Wyn Roberts, Ellen Thirsk.
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon

Diolch hefyd i’n holl wirfoddolwyr:

Alwyn Jones, Caroline Jones, Aaron Pleming, Awen Roberts, Bethan Sleep, Blodwen Thomas, Elizabeth Fletcher, Falmai Owen, Glenys Thomas, Hefina Rowley, Iwan Jones, John McCormick, Sheilia McCormick, Kathy Evans, Lowri Ifor, Mary Evans, Maureen Smith Adams, Mel Cronin, Ian Cronin, Pat Twitchett, Phill Layton, Rhiannon Humphreys Jones, Sian Baker, Sion Trewyn, Una Jones, Ceuron Tecwyn.

Awydd ymuno â’r tîm fel gwirfoddolwr? 01286 685 250 / post@galericaernarfon.com