galeri

 

Ymholiadau Cyffredinol

post@galericaernarfon.com
01286 685 250

Café Bar

cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200

Ymholiadau Tocynnu

tocynnau@galericaernarfon.com
01286 685 222


Steffan Thomas
Prif Weithredwr
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211


Adran Busnes a Chyllid

Sonia Pritchard
Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203

Ceri Wynne Roberts
Cynorthwy-ydd Cyllid
ceri.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 685 210


Cyfarwyddwr Gweinyddu ac Adnoddau Dynol

Iona Davies
Cyfarwyddwr Gweinyddu ac Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218


Tîm Creadigol

Naomi Saunders
Cyfarwyddwr Creadigol
naomi.saunders@galericaernarfon.com
01286 685 241

Ffion Evans
Celf Gweledol a Chrefft
ffion.evans@galericaernarfon.com
01286 685 208

Dion Jones
Pennaeth Marchnata
dion.jones@galericaernarfon.com
01286 685 204

Lowri Cêt Jones
Cydlynydd Rhaglen Greadigol a Chymunedol
lowri.cet@galericaernarfon.com
01286 685 213

Zoe Lewthwaite
Cynorthwy-ydd Dylunio a Digidol
zoe.lewthwaite@galericaernarfon.com

Alaw Owen
Rheolwr Prosiect Canfas
canfas@galericaernarfon.com


Adran Adnoddau

Neil Davies
Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206

Dewi Jones
Gweinyddwr Adnoddau
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205

Steven Lewis
Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205

Dylan Hughes
Technegydd
dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202

Ian Humphreys
Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202

Cathrin Thomas
Prentis Technegydd
cathrin.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 202

Glanhawyr: Leean Roberts / Tanya Jones 

Gofalwyr: Glyn Brown / Colin Jones / Dylan Hughes


Adran Datblygu Prosiectau

Gwyn Roberts
Cyfarwyddwr Datblygu
gwyn.roberts@galericaernarfon.com

Gwion Llewelyn
Mentor Busnes (Prosiect Arfor)
gwion.llewelyn@galericaernarfon.com

Tomos Owen
Mentor Busnes (Prosiect Arfor)
tomos.owen@galericaernarfon.com


Adran Gweithrediadau a Gofal Cwsmer

Eiri Pennington
Pennaeth Gwasnaethau Ymwelwyr ac Artistiaid
eiri.pennington@galericaernarfon.com
01286 685 222

Liam McWeeney
Aelod Tîm y Swyddfa Docynnau a Blaen Tŷ
liam.mcweeney@galericaernarfon.com
01286 685 222

Alys Williams
Aelod Tîm y Swyddfa Docynnau a Blaen Tŷ
alys.williams@galericaernarfon.com
01286 685 222

Harri Owen
Cynorthwy-ydd Café Bar
harri.owen@galericaernarfon.com
01286 685 200

Gareth Roberts
Cynorthwy-ydd Café Bar
gareth.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 200


Staff Café Bar a’r Ciosg:

Efa, Elgan, Gareth, Harry, Liam, Natalie.

Tîm y Gegin:

Ben Ellis, Mathew Bayley.

Gwirfoddolwyr:

Beca Brychan, Helen Davies, Michelle Downey, Kathy Evans, Mary Evans, Rhiannon Humphreys Jones, Alwyn Jones, Caroline Jones, Eirian Jones, Louise Jones, Peter Jones, Falmai Owen, Hefina Rowley, Blodwen Thomas.


Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Emyr Prys Davies, Walis George, Elinor Gray-Williams, Iestyn Harris (Cadeirydd), Meirion McIntyre Huws (Is-Gadeirydd), Delyth Hughes, Dewi Rhys Jones, Yasmin Khan, Gerallt Llewelyn, Wyn Roberts, Ellen Thirsk, Nayema Williams.
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon yn mynychu cyfarfodydd bwrdd.