galeri

 

Ymholiadau Cyffredinol

post@galericaernarfon.com
01286 685 250

Café Bar

cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200

Rhaglennu (digwyddiadau)

rhaglennu@galericaernarfon.com
01286 685 200


Rhestr Staff

Gwyn Roberts
Prif Weithredwr
gwyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 201


Adran Busnes a Chyllid

Sonia Pritchard
Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203


Adran Cynadleddau / Adnoddau Dynol

Iona Davies
Rheolwr Gweinyddu ac Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218


Tîm Creadigol

Steffan Thomas
Cyfarwyddwr Creadigol
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211

Naomi Saunders
Arweinydd Tîm Creadigol
naomi.saunders@galericaernarfon.com
01286 685 241

Rebecca Hardy-Griffith
Tîm Creadigol: Celf a Chrefft
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208

Dion Jones
Tîm Creadigol: Marchnata Digidol
dion.jones@galericaernarfon.com
01286 685 204


Adran Adnoddau

Neil Davies
Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206

Dewi Jones
Gweinyddwr Adnoddau
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205

Steven Lewis
Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205

Dylan Hughes
Technegydd
dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202

Ian Humphreys
Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202

Glanhawyr: Leean Roberts / Tanya Jones  

Gofalwyr: Dylan Hughes / Barry Jones

 


Tîm Gofal Cwsmer

 

Sophie Craig
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaeth Cwsmer
sophie.craig@galericaernarfon.com
01286 685 266

Glen Jones
Goruchwylwraig Swyddfa Docynnau
glenys.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222

Alaw Parry
Goruchwyliwr Tîm Gofal Cwsmer
alaw.parry@galericaernarfon.com
01286 685 222

Mared Parry
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
mared.parry@galericaernarfon.com
01286 685 222

Mared Williams
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
mared.williams@galericaernarfon.com
01286 685 222

Alys Bagilhole
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
alys.bagilhole@galericaernarfon.com
01286 685 222

Branwen Roberts
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
branwen.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 222

Ifan Williams
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
ifan.williams@galericaernarfon.com
01286 685 222

Will Williams
Rheolwr Blaen Ty
will.williams@galericaernarfon.com
01286 685 250

 


 

Tîm y Gegin:
Nia Jones / Angelica Lambe / Guto Roberts / Jayne Sexton / Geraint Thomas / Glenys Williams / Hefin Williams

 

Gwirfoddolwyr

Sian Barker, Helen Davies, Michelle Downey, Kathy Evans, Mary Evans, Elisabeth Fletcher, Lowri Ifor, Rhiannon Humphreys Jones, Alwyn Jones, Caroline Jones, Eirian Jones, , Una Jones, Falmai Owen, Aaron Pleming, Gareth Prytherch, Awen Roberts, Hefina Rowley, Blodwen Thomas, Glenys Thomas, Heulwen Ann Williams


Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Emyr Prys Davies, Walis George, Elinor Gray-Williams, Iestyn Harris (Cadeirydd), Meirion McIntyre Huws (Is-Gadeirydd), Delyth Hughes, Dewi Rhys Jones, Yasmin Khan, Gerallt Llewelyn, Wyn Roberts, Ellen Thirsk.
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon yn mynychu cyfarfodydd bwrddd.