galeri


Prosiect Sbarc Galeri

imageimage Mae Sbarc Galeri yn brosiect celf cynhwysfawr sy'n cynnig ystod eang o brofiadau celfyddydol i blant a phobl ifanc. Cynhelir dosbarthiadau wythnosol ym meysydd cerddoriaeth roc a drama a rheini yn arwain at berfformiadau cyson. Yn ogystal a hyn cynhelir gweithdai blasu amrywiol am gyfnodau byrion, mwy intensif megis Ysgolion Hâf Sioeau Cerdd, marathon roc, prosiectau ffilm, cyrsiau ffotograffiaeth a sgriptio.

Mae tymor gwersi Sbarc yn cyd-fynd gyda tymor ysgolion.

Llwyfan Drama

Oed Ysgol Gynradd - Nosweithiau Llun
Oed Ysgol Uwchradd - Nosweithiau Mercher

Llwyfan Roc (Addas i oed blwyddyn 5 a hyn)

Gitâr Drydan - Nosweithiau Mercher rhwng 18:00 – 21:00 (yn ddibynol ar lefel y plentyn) - Tiwtor: Sion Glyn
Drymiau - Nosweithiau Mercher a Gwener rhwng 18:00 – 21:00 (yn ddibynol ar lefel y plentyn) - Tiwtor: Graham Land
Llais - Nosweithiau Mercher rhwng 17:30 – 19:30 (yn ddibynol ar lefel y plentyn) - Tiwtor: Manon Llwyd
Gitar fâs - Nosweithiau Mercher rhwng 18:00 – 20:00
Cost tymor yn £70

Am fwy o fanylion neu i gofrestru, cysylltwch â Osian Rhys Roberts:
01286 685 222
sbarc@galericaernarfon.com