galeri


PRIMA (Cyfeillion Galeri)

image

Dod i Galeri yn rheolaidd?
Eisiau arbed arian yn y pendraw?

Ymaelodwch â PRIMA heddiw…

 

 

Mae PRIMA - cynllun cyfeillion Galeri yn cynnig buddion amrywiol i aelodau. Ymhlith y manteision o fod yn aelod mae:Cost aelodaeth:

£18 aelodaeth unigol

Ymuno

£30 2 aelod (sydd yn byd yn yr un cyfeiriad)

Ymuno


Drwy ymaelodi – gall aelodau arbed cannoedd o bunnoedd dros y flwyddyn – ac mae’r tâl aelodaeth yn cael ei ail-fuddsoddi yn rhaglen artistig/digwyddiadau Galeri.