galeri


Archebu bwrdd


Rydym yn awgrymu yn gryf eich bod yn archebu bwrdd cyn trafeilio i Galeri.
Llenwch y ffurflen isod a fe ddown nol atoch cyn gynted a phosib.

Gellir hefyd ebostio cegin@galericaernarfon.com neu ffonio 01286 685 200 (yn ystod oriau agor) am fwy o wybodaeth.
*byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted a phosib