galeri


Archebu bwrdd


Fwy nag erioed, rydym yn awgrymu yn gryf eich bod yn archebu bwrdd cyn dod yma i Galeri.

Oriau agor y gegin ar hyn o bryd yw:
Mawrth – Sadwrn // 10:30 – 14:30

Llenwch y ffurflen isod a fe ddown nol atoch cyn gynted a phosib. Gall gymryd 24 awr i ymateb ar adegau prysur.

Does dim rhaid archebu bwrdd os yn ymuno â ni am ddiodydd.

Gellir hefyd archebu bwrdd drwy:
Ffonio: 01286 685 200 (yn ystod oriau agor)
Ebostio: cegin@galericaernarfon.com
neu pan yn ymweld â ni mewn person yn Galeri.
*byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted a phosib