galeri


Archebu bwrdd

Byddwn yn ail-agor y Café Bar dydd Llun, 17 Mai 2021.

Ar hyn o bryd, does dim cadarnhad o’r canllawiau o ran nifer pobl all eistedd ogwmpas bwrdd dan do – ond os hoffech lenwi’r ffurflen archebu isod, fe wnawn ymateb i’ch cais yn unigol.

Rydym yn awgrymu eich bod yn archebu bwrdd i sicrhau eich lle.

Gellir hefyd ebostio cegin@galericaernarfon.com neu ffonio 01286 685 200 (yn ystod oriau agor) am fwy o wybodaeth.












*byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted a phosib