galeri


Archebu bwrdd

Mae’r Café Bar yn parhau i fod ar gau tan bydd caniatad ail-agor dan-do gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn awgrymu eich bod yn archebu bwrdd i osgoi siom. Mae sawl ffordd y gallwch archebu bwrdd, drwy:

ffonio 01286 685 200 / e-bostio cegin@galericaernarfon.com / neu lenwi’r ffurflen archeb isod:

**Noder: dim ond grwpiau o hyd at 4 o bobl a ganiateir (heb gynnwys plant o dan 11 oed) oni bai eu bod i gyd o’r un aelwyd lle caniateir 6 person. Mae gwerthiant alcohol wedi ei wahardd o 4.12.20 ymlaen.
*byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted a phosib