galeri


The Greatest Showman [PG] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Gwyliwn wrth i PT Barnum a'i syrcas arloesol droi'n fyd-enwog yn y ffilm gerddorol arbennig hon yn serennu Hugh Jackman.

 
Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 
 
Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 10 Ebrill Tocynnau


Trêl