galeri


Chicago [12A] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Wedi i'r seren glwb-nos, Velma yn ladd ei gŵr twyllodrus, mae cyfreithiwr gorau chicago - Billy Flynn yn penderfynu ei hamddiffyn yn y llys.

Dangosiad hamddenol - yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a'u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer a bydd ychydig o ola ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 9 Hydref Tocynnau


Trêl