galeri

Safle Celf:

‘GROUND AND UNBOUND’
gan Catherine Taylor Parry
26.07.19 – 06.09.19

Safle Celf

Mae GROUND AND UNBOUND yn arddangosfa o waith cyfredol gan yr artist Catherine Taylor Parry.

Mae GROUND yn cyfleu’r diddordeb a’r cariad sydd gan Catherine at y tir yr oedd yn arfer crwydron ar droed, ond bellach yn fwy cyfarwydd yn ymweld yn ei chadair olwyn oherwydd ei MS. Dyma baentiadau sydd yn edrych ar y tirwedd arbennig - mynyddoedd, llynnoedd, traethau a chaeau Cymru.

Mae UNBOUND yn ffilm arbrofol ble mae Catherine yn dychmygu sut beth fyddai bod yn rhydd – lle mae ei chadair olwyn yn tyfu adenydd ac yn hedfan dros Moel Famau.


Y Wal:

Delfryd/Ideal
gan Dan Pritchard

22.07.19 - 06.09.19

Safle Celf

Yr artist Daniel Pritchard sydd yn meddianu’r WAL tan fis Medi.

Mae ymarfer creadigol Daniel yn gyfuniad o ddarlunio, cerflunwaith, fideo a pherfformiad i greu delweddau gweledol difyr. Gan ganolbwyntio ar y defnydd o deledu a ffilm yn ogystal â stereoteipiau diwylliannol – mae’r gwaith yn aml yn cyfuno digwyddiadau diwylliannol rhyngwladol a digwyddiadau hurt er mwyn cydbwyso difrifoldeb a hiwmor.


Cywrain: Gwledd

Gwledd
Mai - Awst 2019

Cywrain - Llanw

Thema tymor yr Haf yn Cywrain yw “Gwledd”.

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi bod yn dathlu ac arddangos gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013.

Ers agor gofod ychwanegol ‘Siop Cywrain’ ym mis Medi – mae’n golygu ein bod yn gallu arddangos a gwerthu mwy o waith gan artistiaid nag erioed.

Thema’r tymor hwn yw “Gwledd” ac mae 12 o wneuthurwyr yn cyflwyno gwaith sydd wedi cael eu dylanwadu ar y thema arbennig hwn – gan liw, siâp a ffurf bwyd, offer, llestri gyda chasgliad bach sy'n tynnu sylw at de prynhawn Cymru ac ati.

Y gwneuthurwyr sydd gyda’u gwaith yn Cyrwain y tymor hwn yw:
Laura Cameron, Hannah Coates, Lowri Davies, Twinkle & Gloom, Grasi, David Holmes, Remon Jephcott, Lisa Krigel, Vania Morris, Jenny Murray, Claire Spencer, Rebecca Wilson.


Safle Creu

Arddangosfa Diwedd Tymor
gan aelodau prosiectau Portffolio + Codi’r Bar
21.07.19 – 31.08.19

Cywrain - Llanw

Arddangosfa o waith celf gan aelodau ifanc Portffolio a Codi'r Bar (14-18 oed) a greuwyd mewn sesiynau o dan arweiniad artistiaid proffesiynol.


Safle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw