galeri

Safle Celf:

Y Wal

Olrhain

Susan Cantrill-Williams
Awst

Mae gwaith celf Susan yn ddelweddau sy'n cynrychioli tirwedd ddramatig Gogledd Cymru. Ei phrif ysbrydoliaeth yw cerdded, darlunio a phaentio ym Mynyddoedd Eryri.

  • 300721-olrhain-2

Mae ei chyfres bresennol yn disgrifio ei ymdeimlad o le yn Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn. Mae ganddi ddiddordeb mewn creu marciau, darlunio a phaentio’r dirwedd. Yr amodau atmosfferig, triniad, dadfeilio o ganlyniadau gweithgaredd naturiol a dynol yn ysbrydoliaeth iddi. Mae gan bob darn ymrwymiadau tebyg fel casgliad ond maent hefyd yn gweithio'n unigol.

“Rwyf wedi bod yn darlunio yn Rhaeadr Fawr lawer gwaith ac mae’r amodau yn wahanol ac unigryw bob tro dwi’n ymweld.”

Gwnaed y lluniadau a'r paentiadau yn y tirwedd, yna cawsant eu haddasu i fectorau ar y cyfrifiadur. Gan ddefnyddio peiriant laser mae'n torri neu'n llosgi'r gwahanol lefelau ar bapur neu gerdyn. Y cam olaf yn ei gwaith yw cydosod a gludo'r lluniadau, y paentiadau a'r ysgythriadau laser.

www.susanwilliams.org.uk
Instagram @susiemaewill
Etsy – Big Rock Art


 

Safle CelfPortffolio Ysgol Celf Haf

Mae Portffolio Ysgol Celf Haf yn rhaglen gelfyddydol i bobl ifanc 14 – 18 oed. Cyfle i weithio gydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu sgiliau a chael bod yn greadigol.
Dwy wythnos o Ysgol Celf Haf ar y dyddiadau canlynol 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13 o Awst 10:30yb - 3:30yp.

  • Cynnigir 6 x Dosbarth meistr creadigol 10:30yb-3:30yp yn Galeri, Caernarfon o dan reolau COVID-19
  • 1 x Sesiwn hyfforddiant creu portffolio yn Galeri, Caernarfon o dan reolau COVID-19
  • 1 x Sesiwn hyfforddiant curadu a gosod gwaith yn Galeri, Caernarfon o dan reolau COVID-19
  • Heriau dros ein cyfrif Instagram yn defnyddio #
  • Arddangosfa yn Galeri yn mis Medi 2021

Ffi aelod yw £50** y person am 8 sesiwn
(**bwrsari ar gael)

Artistiaid proffesiynol wedi cadarnhau hyd at hyn yw:
Rhys Grail yn cynnal sesiwn argraffu ar sgrin
Karen Williams yn cynnal sesiwn ar waith metal
Raji Salan yn cynnal sesiwn darlunio arbrofol
Verity Pulford sesiwn ar waith gwydr.

'Portffolio Ysgol Celf Haf' mewn partneraieth gyda Oriel Mon, Llangefni yn rhan o’r rhaglen Criw Celf.
Bydd yr holl sesiynau yn cael ei gynnal yn Galeri, Caernarfon o dan reolau cadarn COVID-19.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth a ffurflen cais trwy e-bost i rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.comSafle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw