galeri

Safle Celf | Y Wal | Safle CREU:

AGORED19

Cywrain - Llanw

Arddangosfa flaengar gan artistiaid amrywiol o fewn y celfyddydau gweledol a chrefft cyfoes. Eleni, cawsom y nifer fwyaf eto o geisiadau gan 118 artist o Gymru a thu hwnt. Tasg y panel annibynnol o artistiaid/detholwyr, Morgan Griffith, Pete Telfer a Rebecca Hardy-Griffith oedd i ddethol y rhestr fer o weithiau i’w cynnwys yn yr arddangosfa hon.

Mae Agored hefyd yn gystadleuaeth, a bydd yr artistiaid yn cystadlu am wobrau ariannol gan noddwyr y gystadleuaeth sef Gwyn a Mary Owen. Yn unigryw i lawer o gystadleuthau celfyddydol, nid oes unrhyw gyfyngiadau daearyddol nag oedran ac mae’n agored i artistiaid proffesiynnol, amaturiaid a myfyrwyr.

Enillwyr:
Enillwr AGORED19: Gwenllian Llwyd
Wobr Camoliaeth Uchel : Rhiannon Moxon

Bydd pleidleisio ar gyfer gwobr Dewis y Bobl yn cau am 14:00 Dydd Gwener 13.12.19.
Cyhoeddir yr enillydd ar safle Facebook, Twitter a Instagram Galeri am 16:00:
Cofiwch bleidleisio dros eich ffefryn!

Diolch yn fawr i

Gwyn a Mary Owen
Pete Telfer, Morgan Griffith
CARN
a’r holl artistiaid


Cywrain: Tir

Tir
05/09/19 - 05/01/20

Cywrain - Llanw

Aisling McElwain
Bethan Corin
Claire Cawte
Dave Evans
Elin Crowley
Ellen Thorpe
Emma Smith
Ffion Gwyn
Gail Kelly
Helen Williams
Kirsti Brown
Rosie Farey
Rhiannon Gwyn
Sarah Paramor
Verity Pulford
Woolly Mammoth Fabric

Y thema ar gyfer mis 6 Medi – 5 Ionawr yw ‘Tir’, bydd y gofod 'Cywrain' yn arddangos amrywiaeth o wneuthurwyr o Gymru, Iwerddon, ac yr Alban. Yr gwaith yn cael ei ddylanwadu gan ddeunydd y dirwedd neu'n cael ei ffurf, symudiad a'i liw y tir o’r byd natur i’r mynyddoedd. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd ein harddangosfeydd 'Cywrain' addas ar gyfer cynulleidfa eang. Eitemau i gyd ar werth.


Safle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw