galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Safle Celf

Paul Eastwood

Lleferydd Llenedig
10/09/22 - 15/10/22

Yn Lleferydd Llenedig, mae Paul Eastwood yn arddangos cyfres newydd o dapestrïau sy'n dwyn i gof adfeilion pensaernïaeth ddychmygol. Mae blociau carreg cofebol wedi'u dadosod yn cael eu hailstocio i ffurfio patrymau newydd. Mae rhai yn dangos darnau o arysgrifau Cymraeg. Mae eu harwynebau hindreuliedig yn cystadlu am sylw gan eiddew yn ymledu.


deniseY Wal

Denise Laura Baker

Gweithredoedd, Nid Geiriau
31/08/22 - 10/10/22

Mae Denise Laura Baker yn ffotonewyddiadurwr a ffotograffydd dogfen arobryn sy’n canolbwyntio ar faterion amgylcheddol a chymdeithasol, newid hinsawdd, actifiaeth, a chymuned. Mae ei gwaith ffotograffig a chreadigol yn tynnu ar ddylanwadau o’i gyrfa fel artist gweledol, a’i gyrfa seicoleg ansoddol flaenorol lle bu’n cyfweld ac yn casglu straeon y bobl y bu’n gweithio gyda nhw. Mae hi'n parhau i gasglu ac adrodd straeon trwy ei ffotograffiaeth, gan eu paru â deialog wedi'i recordio neu ysgrifenedig a thrwy hynny rymuso'r rhai y mae'n cydweithio â nhw.


  • New Category
220922-dottie-may

Safle Creu

Preswyliad

Jonathan & Dottie-may

Antagonym
21/09/22 - 08/10/22

Mae ‘Antagonym’ yn breswyliad cydweithredol rhwng Dottie-may Aston a Jonathan Retallick dros tair wythnos. Mae ‘antagonymau’ yn eiriau sydd â dau ystyr cyferbyniol. Mae'r cwpl yn teimlo bod hyn yn disgrifio'r prosiect hwn yn gywir wrth iddynt fynd ato o safbwyntiau creadigol gwrthgyferbyniol. Mae eu harferion ffigurol a haniaethol gwrthgyferbyniol wedi’u dwyn ynghyd i herio’r ddau artist i greu gwaith wedi’i bweru gan eu hysbrydoliaeth eu hunain. Mae’n synergedd o syniadau yn ogystal â gwahoddiad i arddangos eu creadigrwydd ac ymgysylltu’n ag ymwelwyr. Mae'r ddeuawd yn dymuno dechrau'r sgwrs greadigol honno wrth weithio'n reddfol gyda'i gilydd am y tro cyntaf ar gerflun.


Oriel Caffi

DocCymru: Prosiect Brexit

Rhodri Ellis-Jones, Glenn Edwards, Roger Tiley & Kristina Banholzer

Mae Doc Cymru yn brosiect cydweithredol cyffrous sy’n cynnwys pedwar ffotografydd profiadol sydd wedi dod ynghyd i ddogfennau’r effaith y bydd ‘Brexit’ yn cael ar Gymru. Cip-olwg ar storiau a diwydiannau difyr. Sgwni be ddigwyddith yn y blynyddoedd i ddod? Llunia i ddangos i’r bobl y gwir effaith. Dyma gwaith y ffotograffwyr hyd yn hyn, mae’r brosiect yma yn cael ei gwblhau erbyn 2024 lle bydd arddangosfa yn Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn ogystal a lleoliadau eraill.


Cywrain

Siop Cywrain

Adel Kay, Ann Catrin Evans, Crefftarian, EllyMental, Julie Mellor & Osian Efnisien
Gemwaith a’r Broses

22/09/22 - 28/01/23

Mae Galeri yn dod a chasgliad cyfoethog o waith 6 gwneuthurwr gemwaith ynghyd, gan arddangos eu creadigrwydd a'r broses unigryw o greu'r gemwaith. Mae'r arddangosfa yma yn archwilio'r berthynas sydd gan yr artistiaid â'u proses o greu a hefyd yn rhoi cipolwg ar eu hymarfer trwy eu brasluniau a lluniau ysbrydoledig, hoffer a’u harbrofion. Archwiliwch feddyliau'r artistiaid a dathlwch sgiliau, creadigrwydd a chrefftwaith y gemwaith anhygoel yma.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw