galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Arddangosfa Agored 2022Arddangosfa Agored 2022

Mae’r arddangosfa Agored yn cynnwys dros 60 o weithiau celf gan artistiaid ardraws Gymru a’r DU. Mae'r arddangosfa'n dathlu ystod eang o beintio, lluniadu, print, ffotograffiaeth, tecstilau, cerflunwaith a ffilm.

Ymhlith y beirniaid eleni roedd yr artist Catrin Williams, y Ffotograffydd Tim Williams, Cyfarwyddwr Creadigol Galeri Naomi Saunders a Chydlynydd Celf Galeri Ffion Evans.

Gwobr y beirniaid £1000 – Shauna Taylor
Canmoliaeth Uchel £400 – Anthony Ynohtna
Gwobr Dewis y Bobl £250 – Dewch i Galeri Caernarfon i bleidleisio dros eich hoff waith celf


Oriel Caffi

DocCymru: Prosiect Brexit

Rhodri Ellis-Jones, Glenn Edwards, Roger Tiley & Kristina Banholzer

Mae Doc Cymru yn brosiect cydweithredol cyffrous sy’n cynnwys pedwar ffotografydd profiadol sydd wedi dod ynghyd i ddogfennau’r effaith y bydd ‘Brexit’ yn cael ar Gymru. Cip-olwg ar storiau a diwydiannau difyr. Sgwni be ddigwyddith yn y blynyddoedd i ddod? Llunia i ddangos i’r bobl y gwir effaith. Dyma gwaith y ffotograffwyr hyd yn hyn, mae’r brosiect yma yn cael ei gwblhau erbyn 2024 lle bydd arddangosfa yn Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn ogystal a lleoliadau eraill.


Cywrain

Siop Cywrain

Adel Kay, Ann Catrin Evans, Crefftarian, EllyMental, Julie Mellor & Osian Efnisien
Gemwaith a’r Broses

22/09/22 - 28/01/23

Mae Galeri yn dod a chasgliad cyfoethog o waith 6 gwneuthurwr gemwaith ynghyd, gan arddangos eu creadigrwydd a'r broses unigryw o greu'r gemwaith. Mae'r arddangosfa yma yn archwilio'r berthynas sydd gan yr artistiaid â'u proses o greu a hefyd yn rhoi cipolwg ar eu hymarfer trwy eu brasluniau a lluniau ysbrydoledig, hoffer a’u harbrofion. Archwiliwch feddyliau'r artistiaid a dathlwch sgiliau, creadigrwydd a chrefftwaith y gemwaith anhygoel yma.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
ffion.evans@galericaernarfon
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw