galeri

Safle Celf:

Atlas Llenyddol
13.09.19 – 26.10.19

Cywrain - Llanw

Mae prosiect ‘Atlas Lenyddol’ yn archwilio sut mae nofelau Saesneg a osodwyd yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wirioneddol a dychmygol y wlad, ei hanes a’i chymunedau. Yn 2017, comisiynwyd artistiaid i greu gweithiau celf newydd wedi’u hysbrydoli gan ddeuddeg o’r llyfrau a luniwyd ar brosiect – dyma arddangosfa o’r gwaith.

Artistiaid:
John Abell,
Iwan Bala,
Cardiff University Students,
Liz Lake,
Locus,
Richard Monahan,
Valerie Coffin Price,
George Sfougaras,
Joni Smith,
Amy Sterly,
Rhian Thomas,
Sean Vicary

Yn rhan o’r prosiect mae Atlas Llenyddol yn cynnal gweithdy sgwennu creadigol am ddim i’r cyhoedd o dan arweiniad
Sian Northey.

Ychwanegwch at fap llên micro yr Atlas Llenyddol gyda’ch gwaith creadigol chi, er enghraifft stori fer (iawn), adlewyrchiad byr ffeithiol, darn o ddeialog, cerdd, neu damaid o ddarn hirach o ysgrifennu. Gallwch weithio yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Dydd Sul
22/09/19
14:00-16:00
Am ddim


Y Wal:

Pedair
09.09.19 - 26.10.19

Cywrain - Llanw

Pedair yw Pat Butters, Cheryl Crichton-Edwards, Theresa Fox-Byrne ac Anwen Hughes. Pedwar Artist sy'n byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, y mae eu gwaith wedi'i wreiddio'n ddwfn yn nhirlun a diwylliant Cymru.

  • Mae Pat Butters yn canolbwyntio ei thema ar forweddau, teithiau cerdded arfordirol a thirweddau o amgylch Gogledd Cymru.
  • Mae Cheryl Crichton-Edwards yn archwilio ble mae'r tir yn cwrdd â'r awyr a'r môr. Dysgu iaith dwr, creigiau, llechi ac awyr trwy gyfryngau cymysg, gwehyddu a dyfrlliw.
  • Mae ymarfer cynhwysfawrTheresa Fox-Byrnes yn cynnwys arbrofi gyda lliw, cain a thyner.
  • Mae Anwen Hughes yn teimlo bod yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig yn hynod o bwysig iddi ac yn aml mae'n cynnwys adwaith Cymraeg, hwiangerdd neu farddoniaeth yn ei gwaith.

Cywrain: Tir

Tir
05/09/19 - 05/01/20

Cywrain - Llanw

Aisling McElwain
Bethan Corin
Claire Cawte
Dave Evans
Elin Crowley
Ellen Thorpe
Emma Smith
Ffion Gwyn
Gail Kelly
Helen Williams
Kirsti Brown
Rosie Farey
Rhiannon Gwyn
Sarah Paramor
Verity Pulford
Woolly Mammoth Fabric

Y thema ar gyfer mis 6 Medi – 5 Ionawr yw ‘Tir’, bydd y gofod 'Cywrain' yn arddangos amrywiaeth o wneuthurwyr o Gymru, Iwerddon, ac yr Alban. Yr gwaith yn cael ei ddylanwadu gan ddeunydd y dirwedd neu'n cael ei ffurf, symudiad a'i liw y tir o’r byd natur i’r mynyddoedd. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd ein harddangosfeydd 'Cywrain' addas ar gyfer cynulleidfa eang. Eitemau i gyd ar werth.


Safle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw