galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Cywrain

Siop Cywrain

Bev Bell-Hughes + Jo-Anna Duncalf
Sgyrsiau Elfennol

25/06/22 – 27/08/22

Mae Bev Bell-Hughes yn seramegydd o Sir Conwy sydd wedi ennill sawl gwobr, a derbynodd y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019.

Mae Jo-anna Duncalf yn seramegydd sydd wedi teithio ac arddangos yn helaeth ledled y byd o Japan, Zeland Newydd i wlad Thai. Mae hi bellach wedi’i lleoli yng Nglan Cowny ac ers cwblhau ei gradd Meistr yn Athrofa Addysg De Morgannwg Caerdydd ym 1997, mae ei gwaith wedi’i seilio ar y ffigwr dynol.

 

Safle Creu

Safle Creu

Symud Ymlaen
25/06/22 – 23/07/22

Ann Lawrence, Anna Muckle, Coral Williams, Chris Upmalis, Elin Roberts, Ellie Hennessey, Jenny Barstow, Jessica Chun, Jessica McGee, Jessica Nadira, Kimberly Sanchez, Lara Smith, Lisa Williams, Natasha Daniel, Petra Goetz, Robbie Hooker, Seren Haf Williams, Tara Louise Worbey, Zoe Looms

Mae ‘Symud Ymlaen’ yn arddangosfa sy’n cyflwyno 12 myfyriwr cwrs gradd Celfyddydau Cain a 7 myfyrwyr cwrs gradd Sylfaen Coleg Menai yn arddangos uchafbwyntiau eu gwaith sioe gradd. Mae eu harddangosfa yn archwilio themâu, syniadau a diddordebau creadigol personol drwy amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan gynnwys: darlunio, peintio, cerflunio, gwaith argraffu a gweithgaredd aml-gyfryngol.

 

Safle Celf

Leigh Sinclair + Marian Haf

Y Llanw Distaw
11/06/22 – 23/07/22

Mae'r arfordir i lawer yn lleoliad i archwilio ac i ddianc. Gyda hyn mewn golwg mae Leigh Sinclair a Marian Haf wedi defnyddio glan y môr fel cymorth i wthio harferion nhw mewn ffyrdd cydweithredol chwareus.

Mae'r proses arbrofi wedi bod yn sail i'r curadu yn ogystal â chwblhau'r gwaith. Darparodd Galeri'r rhyddid iddynt i dorri'n rhydd o 'hongian' arferol, traddodiadol. Gan ganiatau Leigh a Marian i ddod ag elfen o'r chwareusrwydd, i'w fwynhau gan ymwelwyr yn yr un goleuni

 

Y Wal

Andrew Smith

01/06/22 – 18/07/22

Fy nod cyffredinol yw dadadeiladu’n barhaus y dull presennol er mwyn creu iaith beintio haniaethol sy’n cwmpasu’r syniad o ‘dirlun’. Yn ystod cyfnodau preswyl byr neu rai hwy mae amser i gymathu'r amgylchoedd a'r cyd-destun, felly mae'r gwaith o reidrwydd yn newid ac yn esblygu yn dibynnu ar y lle; mae'r dull yn archwilio ffisiognomi lleoliad.

 


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

I'r Byw