galeri

Safle Celf:

Deunydd Amhosib
gan Dewi Williams a Geraint Edwards
08.06.19 – 19.07.19

Safle Celf

Mae’r rhwydwaith digidol wedi dogfennu, mynegrifo, mapio, prosesu, mesur a trin ein gofod corfforol gan greu haen arall/newydd o realaeth unfath. Rydym bellach yn byw nawr mewn dimensiynau rhithwir/digidol a chorfforol ar yr un pryd – mewn stad o derfysg a rhyfeddod.

Mae'r arddangosfa yn tynnu sylw at gyflwr cyfoes cyfunol yr ôl-ddimensiynol anhygoel ac yn gwneud i ni ofyn cwestiynau megis:
Yda ni yn eu gofod nhw neu ydyn nhw yn ein un ni?
Ydyn nhw'n wrthrychau ffisegol neu'n ffenestri i fyd arall?
Beth mae’n ei olygu i fod yn wrthrych digidol mewn byd ffisegol?

Defnyddiwyd y term Celtaidd hynafol “llefydd tenau” i ddisgrifio mannau lle mae'r ffin rhwng y meidrol a'r cysegredig yn deneuach. A allai'r ymadrodd hefyd gael ei gymhwyso i ddisgrifio’r “rhyngdeb” corfforol / rithwir yr ydym yn ei phrofi'n ddyddiol?

impossiblematerial.com
#impossmaterial


Y Wal:

Tir Ni
gan Glyn Price

03.06.19 – 19.07.19

Safle Celf

Mae Glyn Price yn arlunydd tirluniau o Gymru – sydd yn hannu o bentref Cwm y Glo. Dyma gasgliad o waith wedi sydd wedi cael ei greu gyda diolch i grant ymchwil a datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ôl Glyn:
Mae’r tir yn bwysig iawn i mi, a rwyf yn parhau i fwynhau cerdded ac archwilio ardal Eryri. Yn syml rwy’n ymateb i’r tir a’r ardal ble cefais fy ngeni a’m magu, gan geisio dal eiliad mewn amser drwy broses creadigol.

Bydd Glyn yn cynnal gweithdy/dosbarth meistr yn y Safle Creu dydd Sul, 09.06.19 rhwng 11:00 – 16:00 (£50).


Cywrain: Gwledd

Gwledd
Mai - Awst 2019

Cywrain - Llanw

Thema tymor yr Haf yn Cywrain yw “Gwledd”.

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi bod yn dathlu ac arddangos gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013.

Ers agor gofod ychwanegol ‘Siop Cywrain’ ym mis Medi – mae’n golygu ein bod yn gallu arddangos a gwerthu mwy o waith gan artistiaid nag erioed.

Thema’r tymor hwn yw “Gwledd” ac mae 12 o wneuthurwyr yn cyflwyno gwaith sydd wedi cael eu dylanwadu ar y thema arbennig hwn – gan liw, siâp a ffurf bwyd, offer, llestri gyda chasgliad bach sy'n tynnu sylw at de prynhawn Cymru ac ati.

Y gwneuthurwyr sydd gyda’u gwaith yn Cyrwain y tymor hwn yw:
Laura Cameron, Hannah Coates, Lowri Davies, Twinkle & Gloom, Grasi, David Holmes, Remon Jephcott, Lisa Krigel, Vania Morris, Jenny Murray, Claire Spencer, Rebecca Wilson.


Safle Creu

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Safle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.

Ymhlith y gweithdai y tymor hwn mae:

Olwyn Lliw
Gweithdai celf misol i oedolion dan arweiniad Jwls Williams. Cynhelir y gweithdai rhwng 10:30 – 12:30. Y themau/dyddiadau yw:

16.05.19 Golau/Cysgod Botwm - mwy o wybodaeth
13.06.19 Portreadau Botwm - mwy o wybodaeth
11.07.19 Bauhaus Botwm - mwy o wybodaeth
15.08.19 Patrymau Botwm - mwy o wybodaeth

Cost: £10 y sesiwn (awgrymwn eich bod yn archebu lle ymlaen llaw)


Blasu Crefft

Cyfres o sesiynau blasu/gweithdai gyda’r nos (i oed 16+) dan ofal artistiaid/gwneuthurwyr amrywiol. Cynhelir y gweithdai rhwng 18:30 – 20:30. Y themau/dyddiadau yw:

07.05.19 Gweithdy Argraffu Monoteip - mwy o wybodaeth
21.05.19 Gweithdy Tecstiliau Creadigol - mwy o wybodaeth
04.06.19 Gweithdy Gemwaith Polymer - mwy o wybodaeth
18.06.19 Gweithdy Clai Coch Priddwaith - mwy o wybodaeth
02.07.19 Gweithdy Ffeltio Gwlyb - mwy o wybodaeth

Cost: £25 y sesiwn neu £110 am y gyfres (awgrymwn eich bod yn archebu lle ymlaen llaw)


Dosbarthiadau Meistr
Mae dau ddosbarth meistr yma’n y Safle Creu yn ystod y tymor sydd yn addas i oed 16+. Cynhelir y dosbarthiadau meistr ar ddyddiau Sul rhwng 11:00 – 16:00.

26.05.19 Dosbarth Meistr: Ysgyrthu Sychbwynt - mwy o wybodaeth
09.06.19 Dosbarth Meistr: Tirlun - mwy o wybodaeth

Cost: £50 / £45 myfyrwyr (awgrymwn eich bod yn archebu lle ymlaen llaw)


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw