galeri

Safle Celf:

SAITH
gan Swci Delic

01.03.19 – 13.04.19

Safle Celf

Mae SAITH yn rif sanctaidd mewn sawl cred a chrefydd – yn symbol o lwc dda.

Mae hefyd yn riif lwcus i’r artist, Swci Delic. Pan gafodd ei tharo gan diwmor yr ymennydd yn 2010 y prognosis oedd y byddai’n byw am dwy flynedd (efallai).

Eleni yw’r seithfed flwyddyn heibio’r prognosis yna – dyma arddangosfa sydd yn dathlu hyn.

Arddangosfa arbennig ar ffurf canfysau a cherfluniau yn ogystal a ffilm sy’n rhoi cipolwg unigryw i gyflwr ymennydd sy’n byw gyda ac yn brwydro cancr saith diwrnod o’r wythnos. Y canlyniad yw casgliad o waith sy'n feiddgar, seicadelig, cyfoes, yn hwyl ac yn fwy na bywyd.

swcidelic.com


Nesa yn y Safle Celf...

Anti Beta
gan Gweni Llwyd
14.04.19 – 28.04.19

Anti Beta

Wedi ei magu yn Nyffryn Nantlle, graddiodd Gweni Llwyd o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2017 ac mae hi wedi arddangos ledled Cymru ac Ewrop. Enillodd Ysgoloriaeth ArtistIfanc  Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda'i delweddau unigryw, cryf, hynod hypnotig. 

Mae hi’n ymdrin â chynhyrchu fideo fel gludwaith, gan geisio dosbarthu a churadu arteffactau digidol er mwyn creu naratifau haniaethol.


Y Wal:

Môr o Baned
gan Twinkle and Gloom

25.03.19 – 05.05.19

Môr o Baned

Lowri Mair yw’r artist tu ôl i ‘Twinkle and Gloom’ sef ddathliad o fenyweidd-dra, pŵer merched a mynegiant o rwystredigaeth a swildod. Mae gwaith Lowri yn ymwneud â chwarae â disgwyliadau, troelli traddodiad, cofleidio iaith ifanc a mynegi syniadau trwy ddelweddau o dafodiaith. Gall y byd fod yn lle tywyll, gall yr hil ddynol fod yn rhwystredig. Mae Lowri yn ddweud “ni fydd fy nghelf yn newid y byd, ond rwy'n gobeithio y gall roi rhyddhad am eiliad drwy godi gwên.” Mae'r gwaith celf sydd i'w weld yn yr arddangosfa hon yn dathlu merched cryf a benyweidd-dra mewn gwahanol ffurfiau, gan gynnwys steil unigryw ar ein Merch Gymreig Draddodiadol.


Cywrain: Llanw

Llanw
05.01.19 – 30.04.19

Cywrain - Llanw

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi bod yn dathlu ac arddangos gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni, mae gofod ychwanegol ‘Siop Cywrain’ yn golygu ein bod yn gallu arddangos a gwerthu mwy o waith gan artistiaid nag erioed.

Thema’r tymor hwn yw “Llanw” ac mae 10 o wneuthurwyr yn cyflwyno gwaith sydd wedi cael eu dylanwadu ar y thema arbennig – y golau, lliwiau, egni’r tonnau, y môr a’r arfordir.

Cyflwynir y gwaith mewn ffurfiau amrywiol, megis tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint.

Yn arddangos mae:
Katy Mai Ceramics, Callie Jones Illustrations, Jane Williams, Beca Fflur, Karen Williams, Glosters, Amy Cooper, Debbie Rudolph, Rachel Stowe, Irene + Edith


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw