galeri

Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Arddangosfa Agored 2021

04.12.21 - 15.01.22

noddir gan Gwyn a Mary Owen

Mae arddangosfa Agored blynyddol Galeri yn gyfle i unrhyw un – boed yn artist proffesiynol, myfyriwr neu sy’n creu celf fel diddordeb i ymgeisio i fod yn rhan o arddangosfa flynyddol yn Galeri.

Drwy garedigrwydd noddwyr y gystadleuaeth, Gwyn a Mary Owen, mae gwobrau ariannol hael ar gael:
£1,000 dewis y beirniaid
£400 cymeradwyaeth uchel
£250 dewis y bobl

Dethol gan: Alan Whitfield, Darren Hughes, Rebecca Hardy-Griffith a Naomi Saunders

021221-logo-agored-2021

Alys Gwynedd

Ashley Cooke

Booker Skelding

Carrie Francis

Carwyn Jones

Catrin Gwilym

Catrin Menai

Cerys Knighton

Chris Higson

Dane Briscoe

David Garner

Diana Williams

Dottie-may Aston

Ella Louise Jones

Gareth Berwyn

Jenny Murray

João Saramago

Laura Ducker

Leigh Sinclair

Lena Aires

Lesley James

Lora Gwyneth

Lowri Drakely

Lleucu Non

Llinos Owen

Llyr Evans

Manon Awst

Mared Parry

Marian Haf

Owain McGilvary

Paddy Faulker

Paul Vining

Phillip Jones

Raji Salan

Roger Lougher

Ruth Jen Evans

Rhys Aneurin

Sam Hayes

Tara Dean

Verity Pulford


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208

Archif Safle Celf

Rhai o arddangosfeydd y gorffennol


I'r Byw