galeri


Rhestr Eiddo

Mae’r rhan helaeth o brosiectau y cwmni ers sefydlu ym 1992 yn gysylltiedig â adnewyddu hen adeiladau gwag oedd yn bodoli yng nghanol tref Caernarfon.

Dros y tri degawd a mwy diwethaf, mae’r cwmni wedi trawsnewid dros ugain o adeiladau arferai fod yn wag, a’u trawsnewid i fod yn ofodau/unedau ar gyfer unigolion, cwmnïau a sefydliadau i leoli yng Nghaernarfon – yn swyddfeydd, siopau, salonau, caffis/bwytai, gweithdai a adeiladau preswyl (fflatiau/tai).

Rydym yn gyfrifol am osod unedau/adeiladau ar draws 3 prif leoliad:

Lleoliad

Addas i..

Argaeledd

Canol tref Caernarfon

Fusnesau amrywiol (siopau / caffis / swyddfeydd) ac unedau preswyl (fflatiau/tai)

Bob uned yn llawn

Cei Llechi, Caernarfon

Fusnesau sydd yn creu/cynhyrchu – safle ar gyfer cynhyrchu a manwerthu yw Cei Llechi

2 uned ar gael

Galeri, Caernarfon

Fusnesau sydd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol/celfyddydau

1 uned ar gael

Os hoffech fwy o fanylion neu am sgwrs bellach, cysylltwch â’r adran adnoddau:
eiddo@galericaernarfon.com | 01286 685 206 | 01286 685 205

Dyma fwy o wybodaeth am ein eiddo:

Cei Llechi

Dyma brosiect adfywio diweddaraf y cwmni oedd yn gweithio ar ran perchnogion y safle, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Mae’r unedau gwaith/gweithdai a manwerthu ar y safle yn addas i wneuthurwyr o bob math – cyn belled a bod y cynnyrch yn cael ei greu a’i ddatblygu yn yr uned.

Dyma leoliad perffaith ar gyfer busnes sydd yn creu gwaith creadigol o unrhyw fath – gyda metel, gwydr, gemwaith, coed, tecstiliau, celf, bwyd neu ddiod.

I ddatgan diddordeb ac am fwy o wybodaeth:
ceillechi.cymru
ceillechi@galericaernarfon.com


2 Stryd y Plas
Yswiriant Caernarfon Insurance

3 Stryd y Plas
SNAP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau uwch]
TGP Cymru

4 Stryd y Plas [Lloriau isaf]
Betty's Cafe

7a Stryd y Plas
Cleopatra’s Secret

7b Stryd y Plas
Siop Iard

17 Stryd y Plas
Cymro Vintage

19 Stryd y Plas
Petalau Pert

29 Stryd Fawr
Siop Mirsi

38-40 Stryd Fawr
John March Photographics

4-8 Cae Star Bach [Llawr Isaf]
Y Gist Dillad

1 Stryd Pedwar a Chwech
Salon Steph ph

9-11 Stryd Stryd Twll yn y Wal
Lizzy's

14 Stryd Twll yn y Wal

Owso a’r Olewydd

16 Y Maes
Na Nog

17 Y Maes
Cymdeithas Adeiladu Principality


 

Os hoffech gael eich ychwanegu ar ein rhestr aros swyddfa/siop, ebostiwch eiddo@galericaernarfon.com gyda eich enw / rhif cyswllt a manylion am y math o eiddo yr ydych yn chwilio amdano. 


Mae gan y cwmni eiddo preswyl yn:

- Stryd y Plas, Caernarfon

- Stryd Fawr, Caernarfon

- Twll yn Wal, Caernarfon

- Stryd y Farchnad, Caernarfon

- Stryd yr Eglwys, Caernarfon

 

Dim ond yr eiddo dan sylw sydd ar gael ar hyn o bryd. Os hoffech fwy o wybodaeth am ein eiddo, cysylltwch â’r adran adnoddau:
01286 685 205 | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com

Unedau gwaith

Ers agor Galeri yn 2005, mae’r adeilad wedi bod yn gartref i gwmnïau preswyl amrywiol – gyda’r cwmnïau yma i gyd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol / celfyddydau.

Erbyn heddiw, mae 14 o gwmnïau (yn cynnwys Galeri) wedi’u lleoli yn Galeri ac yn cyflogi dros 80 o staff.

 

Unedau 1, 9 a 10

HENO (Tiniopolis)

Unedau 2

Dawns i Bawb

Uned 3

Lambe Planning & Design

Unedau 4

BDS Gwynedd

Uned 5 a 11

Amser i Siarad | Time to Talk

Uned 6

Strello

Uned 7-8

Gorwel

Unedau 12

Golwg

Unedau 13

Ar Gael

Uned 14, 15 a 17

Canolfan Gerdd William Mathias

Uned 16

Delwedd

Uned 19-20

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol / Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Unedau 21-22

Gwasanaeth Cerdd Gwynedd a Môn