galeri


Grease [PG] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Tra ar wyliau yn Awstralia, mae Danny a Sandy yn disgyn dros ben a chlustiau mewn cariad. Wrth i Danny orfod dychwelyd adref i America, mae'r ddau yn derbyn na fyddant yn gweld eu gilydd byth eto, ond mae gan ffawd gynlluniau eraill!

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 
 
Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 12 Mehefin Tocynnau


Trêl