galeri

Oriau agor

Wrth i ni weithredu ar lefelau staff llai nag arfer, rydym yn gorfod addasu ein oriau agor.

Ein oriau agor arferol yw:

Dydd Oriau Agor Cegin (gweini bwyd)
Llun - Mercher 10:00 – 15:00 Ar gau
Iau - Sadwrn 10:00 – 15:00 10:30 – 14:30
Sul Ar gau Ar gau

**Mae’r ciosg ar agor 20 munud cyn pob dangosiad a bydd y bar ar agor i gyd-fynd hefo digwyddiadau byw


I archebu bwrdd:
Llenwch y ffurflen archebu bwrdd ar-lein
01286 685 200 (yn ystod oriau agor)
cegin@galericaernarfon.com