galeri


Oriau agor

Ein oriau agor dros dymor yr Hydref/Gaeaf yw:

dydd bwyd ar gael bar
Llun – Sul 09:00 – 20:00 09:00 – 22:00 (alcohol ar werth o 11:00 ymlaen)*

*Bydd y bar ar agor yn hwyrach ar nosweithiau lle mae digwyddiadau.

I archebu bwrdd: 01286 685 200 neu cegin@galericaernarfon.com