galeri


Oriau agor

Wrth i ni addasu ein rhaglen weithgareddau a cheisio rheoli lefelau staffio, byddwn yn arbrofi oriau agor amrywiol yn ystod mis Medi cyn sefydlogi am weddill y tymor. Mae hyn felly yn golygu bydd yr oriau agor yn cael eu cyhoeddi yn wythnosol. Ein oriau agor o dydd Gwener – Sul (10.09.21 – 19.09.21) fydd:

Dydd

Café Bar ar agor

Cegin ar agor

Gwener - Sadwrn

10:00 - 19:30

10:00 - 15:00

Sul

Ar gau

Ar gau

Llun - Mercher

11:00 - 18:00

11:00 - 16:00

Iau

11:00 - 21:00

11:00 - 16:00

Gwener

11:00 - 20:00

11:00 - 16:00

Sadwrn

11:00 - 22:00

11:00 - 16:00

Sul

Ar gau

Ar gau

**Noder pan fydd y cegin ar gau – gwasanaeth diodydd/cacennau yn unig fydd ar gael. Mi fydd y ciosg hefyd ar agor cyn dangosiadau ffilm (gwasanaeth ciosg yn unig ar ddyddiau Sul).

I archebu bwrdd:
Llenwch y ffurflen ar-lein
01286 685 200 (yn ystod oriau agor)
cegin@galericaernarfon.com