galeri


Oriau agor

Mi fyddwn yn addasu ac adolygu ein oriau agor dros yr wythnosau/misoedd nesaf a bydd rhain yn newid yn unol a’r galw, canllawiau (a’r tywydd).

Dyma oriau agor Cafe Bar o'r 21ain o Fehefin i'r 27ain 2021 (bydd yr oriau yn cael ei adolygu yn wythnosol). 

Dydd

Café Bar ar agor

Cegin yn cau

Llun

10:00 - 15:00

14:15

Mawrth-Mercher

10:00 - 15:00

14:00

Iau

10:00 – 17:00

16:00

Gwener-Sadwrn

10:00 – 18:00

17:00

Sul

Ar gau

Ar gau

I archebu bwrdd:
Llenwch y ffurflen ar-lein
01286 685 200 (yn ystod oriau agor)
cegin@galericaernarfon.com