galeri


Oriau agor

Oherwydd pandemig COVID-19 mae Galeri wedi bod ar gau ers 20.03.20.

O ddydd Llun, 03.08.20 mi fyddwn yn dechrau ar y broses o ail-agor Galeri yn raddol. Y cam cyntaf fydd agor y Café Bar.

Gellir gweld yr oriau agor, lawrlwytho’r fwydlen newydd ac archebu bwrdd drwy glicio yma