galeri


Oriau agor

Swyddfa Docynnau:

dydd Oriau’r Swyddfa Docynnau
Llun – Gwener 08:45 – 20:30
Sadwrn 09:00 – 20:30
Sul 09:00 – 17:30 *hwyrach os oes digwyddiadau

*noder gall oriau agor amrywio ar gyfer gwyliau banc

Mae posib archebu tocynnau ar-lein unrhyw amser ar galericaernarfon.com
I archebu dros y ffôn, ffoniwch 01286 685 222

Bar / Café:

Ein oriau agor dros dymor yr Hydref/Gaeaf yw:

dydd bwyd ar gael bar
Llun – Sul 09:00 – 20:00 09:00 – 22:00 (alcohol ar werth o 11:00 ymlaen)*

*Bydd y bar ar agor yn hwyrach ar nosweithiau lle mae digwyddiadau.

I archebu bwrdd: 01286 685 200 neu cegin@galericaernarfon.com