galeri

Oriau agor

Oherwydd lefelau staffio llai nag arfer, rydym yn gorfod addasu ein oriau agor yn wythnosol.

Ein oriau agor rhwng dydd Llun – Sadwrn (02.01.23 – 22.01.23):

Swyddfa Docynnau

Dydd Oriau Agor
Llun- Gwener o 09:30 hyd at amser dechrau’r digwyddiad olaf
Sadwrn o 09:30 hyd at amser dechrau’r digwyddiad olaf
Sul Ar gau (tocynnau ar gael ar-lein yn unig)

Café Bar

Wrth i ni weithredu ar lefelau staff llai nag arfer, rydym yn gorfod addasu ein oriau agor.

Ein oriau agor arferol yw:

Dydd Oriau Agor Cegin (gweini bwyd)
Llun - Mercher 10:00 – 15:00 Ar gau
Iau - Sadwrn 10:00 – 15:00 10:30 – 14:30
Sul Ar gau Ar gau

**Mae’r ciosg ar agor 20 munud cyn pob dangosiad a bydd y bar ar agor i gyd-fynd hefo digwyddiadau byw

Ciosg y sinema

Ar agor 20 munud cyn pob dangosiad. (Bydd y ciosg yn cau yn ystod y ffilm)