galeri


Polisi Cwcis - Galeri

Beth yw Cwcis?

Fel sy’n arfer cyffredin gyda bron pob gwefan broffesiynol, mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach sy’n cael eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur, er mwyn gwella'ch profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio'r wybodaeth y maent yn ei chasglu, sut ydym ni’n defnyddio’r wybodaeth honno a pham mae angen i ni storio'r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch osgoi storio’r cwcis hyn, ond gall hyn waethygu neu 'dorri' elfennau penodol o’r wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth gyffredinol am gwcis, cymerwch gip ar yr erthygl Wikipedia ar 'HTTP Cookies’.

Sut Ydym ni’n Defnyddio Cwcis

Rydym ni’n defnyddio cwcis am amrywiaeth o resymau, sydd wedi’u nodi isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw opsiynau safonol ar gyfer analluogi cwcis heb analluogi’r gweithrediadau a’r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon yn gyfan gwbl. Argymhellir eich bod chi'n gadael pob cwci ymlaen os nad ydych chi'n siŵr a oes eu hangen arnoch neu beidio, rhag ofn eu bod yn cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth yr ydych chi'n ei ddefnyddio.

Analluogi Cwcis

Gallwch atal cwcis rhag gosod trwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (mae’r adran ‘Help’ eich porwr yn dangos i chi sut i wneud hyn). Cofiwch y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar y ffordd y mae’r wefan hon, a llawer o wefannau eraill yr ydych chi’n ymweld â nhw, yn gweithio. Fel arfer, bydd analluogi cwcis hefyd yn golygu eich bod yn analluogi rhai o weithrediadau a nodweddion y wefan hon. Felly fe’ch argymhellir i beidio ag analluogi cwcis.

Y Cwcis a Osodir Gennym

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig, rydym ni hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd partïon yr ydym ni’n ymddiried ynddynt. Mae'r adran ganlynol yn nodi pa gwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws ar y wefan hon. Mae'r wefan hon yn defnyddio ‘Google Analytics’, sy’n un o’r gwasanaethau dadansoddi mwyaf cyffredin a defnyddiol ar y we o ran ein helpu i ddeall sut rydych chi'n defnyddio'r wefan a sut allwn ni wella'ch profiad. Gall y cwcis hyn dracio pethau fel faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar y wefan a'r tudalennau yr ydych chi’n ymweld â nhw, er mwyn i ni allu parhau i gynhyrchu cynnwys diddorol.

I gael rhagor o wybodaeth am gwcis ‘Google Analytics’, cymerwch gip ar y dudalen ‘Google Analytics’ swyddogol.

Rhagor o wybodaeth

Dyma obeithio bod yr wybodaeth hon wedi gwneud pethau ychydig yn gliriach i chi. Fel y soniwyd yn flaenorol, os nad ydych chi’n siŵr a oes angen rhywbeth neu beidio, mae fel arfer yn fwy diogel i alluogi cwcis rhag ofn eu bod yn rhyngweithio ag un o'r nodweddion yr ydych chi’n ei ddefnyddio ar ein gwefan.

Fodd bynnag, os ydych chi dal i chwilio am ragor o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni trwy un o'n dulliau cyswllt dewisol. Crëwyd y Polisi Cwcis hwn gyda chymorth CookiePolicyGenerator.com