galeri


Singin' in the Rain [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm. 

Hollywood yn yr 1920au. Mae seren y ffilmiau tawel yn disgyn mewn cariad a chantores corws. Ar yr un pryd, mae o a'i gyd-actor cenfigennus yn ceisio torri mewn i fyd y ffilmiau 'talkie'. 

Un o glasuron bytholwyrdd y sgrin fawr.

11:00 - Dydd Mercher, 14 Mehefin Tocynnau


Trêl