galeri

Gwyl delynau

Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2023

Galeri, Caernarfon

5 – 11 Ebrill, 2023

Cyflwyniad gan Elinor Bennett, Cyfarwyddwraig Artistig yr Ŵyl:

Cynhelir pumed Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru yn Galeri Caernarfon o’r 5-11 o Ebrill 2023, a chawn gyfle euraid i ddod â phobl at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth telyn o ddiwylliannau amrywiol ledled y byd.

Edrychaf ymlaen yn eiddgar at wrando ar berfformiadau mewn cyngherddau, datganiadau a chystadleuthau, ac at rannu traddodiadau’r delyn yng Nghymru a gwledydd Celtaidd eraill gyda thelynorion o Colombia yn Ne America a Gambia yn Affrica.

Gall cerddoriaeth oresgyn ffiniau daearyddol a gwrthdaro milwrol, a gall gryfhau clymau cyfeillgarwch rhwng pobl mewn gwledydd pell. Bydd croeso cynnes yn disgwyl ymwelwyr i Gaernarfon dros y Pasg nesaf, a gallwn sicrhau gwefr wrth wrando ar seiniau degau o delynau yn atseinio ar galeriau’r Galeri wedi tawelwch hunllefus a nerfusrwydd cyfnod y Cofid.

Elinor

Gan mai hon fydd yr Ŵyl olaf i mi ei threfnu, rwyf wedi dewis cerddoriaeth sy’n adlewyrchu llwybr gerddorol fy mywyd ac sydd wedi rhoi llawer o bleser i mi, o’r canu traddodiadol o fro fy mebyd, i uchafbwyntiau repertoire y delyn yn rhyngwladol, a cherddoriaeth newydd.
Bydd rhaglen lawn yn cynnwys cyngherddau gan rai o delynorion gorau’r byd, cystadlaethau, dosbarthiadau meistr, darlithoedd a gweithdai i ddechreuwyr, sesiynnau i blant bach, a chyfle i bobl anabl a dechreuwyr llwyr, roi eu dwylo ar dannau’r delyn am y tro cyntaf.

Un gweithgaredd newydd fydd cyfres o sgyrsiau (wedi’u recordio o flaen llaw) gyda sawl telynor a thelynores enwog o bob cwr o’r byd na fydd yn gallu teithio i Gaernarfon. Bydd hyn yn ein galluogi i ddysgu mwy am hanes y delyn ac am fywyd a gwaith mawrion y delyn yn rhyngwladol.

Diolchwn o waelod calon i’n noddwyr. Hebddyn nhw, fyddai’r Ŵyl yma ddim yn bosibl.

Cyngherddau’r Ŵyl:

 

Gwyl Biano

Cyngerdd Agoriadol

Mercher | 05.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Cerdd a Barddoniaeth

Cerdd a Barddoniaeth

Iau | 06.04.23

@ Eglwys Santes Fair

£10 | £5

Deborah Henson Conant

Deborah Henson-Conant

Iau | 06.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Isabelle Moretti

Isabelle Moretti

Gwener | 07.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Cylch Terfynol y Gystadleuaeth Ieuenctid

Cylch Terfynol y Gystadleuaeth Ieuenctid

Sadwrn | 08.04.23

@ Galeri

£5 | Am ddim i blant

Edmar Castaneda

Edmar Castaneda & Catrin Finch

Sadwrn | 08.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Sioned Williams

Sioned Williams

Sul | 09.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Cylch Terfynol y Gystadleuaeth Cerdd Byd

Cylch Terfynol y Gystadleuaeth Cerdd Byd

Llun | 10.04.23

@ Galeri

£5 | Am ddim i blant

Cyngerdd Cerdd Byd

Cyngerdd Cerdd Byd

Llun | 10.04.23

@ Galeri

£16 | £14 | £5

Cyngerdd Pencerdd

Cyngerdd Pencerdd

Mawrth | 11.04.23

@ Galeri

£10 | £5

 

Am fwy o fanylion am yr Ŵyl: walesharpfestival.co.uk

Noddwyr: Canolfan Gerdd William Mathias, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri, Llywodraeth Cymru, Colwinston Charitable Trust, Camac Harps, Ty Cerdd