galeri


Cyngerdd Agoriadol

image

Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2023 yng nghwmni: 

Elinor Bennett & Meinir Heulyn (Telynau) 
Côr Telyn Gogledd Cymru (arweinydd Tudur Eames) 
Côr Godre'r Aran (arweinydd Eirian Owen) 
Perfformiad cyntaf o "Llechi" gan Math Roberts & Ifor ap Glyn gan gyn-ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias 

Tyfodd Elinor Bennett i fyny yn seiniau Côr Godre'r Aran a diwylliant cyfoethog Llanuwchllyn - roedd ei thad yn un o aelodau gwreiddiol y Côr. Bydd Meinir Heulyn yn ymuno efo Elinor mewn perfformiad o'r ddeuawd telyn o waith Pencerdd Gwalia "Scenes of Childhood / Golygfeydd Mebyd". Ar y cyd efo Gillian Green, fe sefydlodd Elinor a Meinir "Coleg Telyn Cymru" oedd yn cynnal llawer o gyrsiau telyn a Gwyliau i delynorion ifanc yng Nghymru. Ymhlith cyn-ddisgyblion Elinor ceir amryw o aelodau Côr Telyn Gogledd Cymru yngŷd â'u cyfarwyddwr cerdd, Tudur Eames sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. 

Mae'r gwaith newydd gan Math Roberts ac Ifor ap Glyn "Llechi" yn cael ei berfformio am y tro cyntaf gan unawdwyr lleisiol ac offerynnwyr sydd yn gyn-ddisgyblion o Ganolfan Gerdd William Mathias, i ddathlu'r ffaith fod chwareli yng Ngwynedd wedi derbyn statws Etifeddiaeth Byd gan UNESCO. 

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl: walesharpfestival.co.uk

Trefnir yr Ŵyl gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cefnogir y cyngerdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru, Colwinston a Tŷ Cerdd.

19:30 - Dydd Mercher, 5 Ebrill Tocynnau