galeri


Cyngerdd/Concert: Sioned Williams

image

Cyhoeddir lleoliad y cyngerdd yn gynnar yn 2023. Yng Nghaernarfon fydd y cyngerdd. 

Datganiad telyn â darluniau.

Stori fywiog, ddadlennol am ‘Pencerdd Gwalia’, John Thomas (1826–1913), ‘Telynor y Frenhines’: yn cynnwys gweithiau gan John Thomas, John Parry [Ddall], Mendelssohn, Rossini, Schubert ac eraill.

Am 28 mlynedd o 1990–2018, bu Sioned – sy’n dod yn wreiddiol o sir y Fflint – yn Brif Delynores Cerddorfa Symffoni’r BBC yn Llundain, ac mae hi’n parhau gyda’i gyrfa brysur yn rhoi datganiadau ac yn darlledu, recordio, ymchwilio ac addysgu. Braf iawn yw ei chroesawu unwaith eto i Ŵyl Delynau Ryngwaldol Cymru.

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl: walesharpfestival.co.uk

Trefnir yr Ŵyl gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cefnogir y cyngerdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

17:00 - Dydd Sul, 9 Ebrill Tocynnau