galeri


Cyngerdd/Concert: Deborah Henson-Conant

image

Cyngerdd fel rhan o Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2023.

Gelwir Deborah Henson-Conant yn "Delynores hip-hop" ac mae ymhlith y mwyaf lliwgar a phoblogaidd o delynorion y delyn drydan. Mae'n dychwelyd i Gaernarfon unwaith eto ar ol ymddangos yn y Gwyliau Telyn Rhyngwladol yn 2006 a 2010 pan swynodd gynulleiddfaoedd gyda'i dull o gerddoriaeth a ddisgrifia fel " croes rhwng jazz- pop - comedi - blues - flamenco - celtaidd." Bydd fel arfer yn perfformio ar ei phen ei hun ac mae'n hoff o adrodd straeon a chynnwys elfennau theatrig.

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl : walesharpfestival.co.uk

Trefnir yr Ŵyl gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cefnogir y cyngerdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a Telynau CAMAC

19:30 - Dydd Iau, 6 Ebrill Tocynnau