galeri


The Wild Tenant

image

Beth mae caru rhywun sy'n brwydro â dibyniaeth ac ymddygiad anhrefnus yn ei olygu?

Yn y ddrama angerddol a hynod bersonol hon gan yr awdur arobryn Lucy Gough, rydym yn treiddio i mewn i’r berthynas gymhellol a threisgar rhwng y pâr priod Heledd a Hunter (a bortreadir gan Bella Merlin a Jams Thomas), archwilir eu perthynas dymhestlog wrth i Hunter frwydro yn erbyn ei gythreuliaid mewnol.

Wedi'i hysbrydoli gan nofel Anne BronteTHE TENANT OF WILDFELL HALLa dealltwriaeth Bronte o'r berthynas gymhleth a brofir gan rywun sy'n byw gyda pherson â chaethiwed, maeTHE WILD TENANTyn tynnu ar deimladau personol gwrthgyferbyniol o gariad a theyrngarwch i dad sy'n cwmpasu holl briodoleddau anodd a chymhleth person â chaethiwed yn y stori dywyll ddoniol hon.


Cyfarwyddwyd gan Angharad Lee & Lucy Gough
Cynhyrchwyd gan Deryncoch
Dylunio gan Pete Lochery
Gwisgoedd gan Llinos Griffiths

19:30 - Dydd Mercher, 25 Medi Tocynnau