galeri


CAIN

image

(Sesiwn efo aelodau newydd 60+)

Mae Cain yn gwmni creadigol a perfformiadol ar gyfer bobl sydd dros 60 oed. Mae‘r grŵp wedi bod yn rhedeg ers 2010 yn Galeri yng Nghaernarfon.  Dros y cyfnod yma maent wedi dangos eu gwaith yn Ngŵyl Elixir yn Llundain, Maynard (Abercych) ac wedi teithio i Wlad y Basg am gyfnod creadigol preswyl, yn ogystal â chreu ffilmiau yn trafod eu gwaith.

Pwrpas y grŵp yw i annog a datblygu creadigrwydd a hyfforddiant corfforol/perfformaiadol mewn unigolion ac i genfnogi mynegiant a llais artistig bobl hŷn.

Mae grŵp yn agored i Bawb, ond gofynwn i bob sydd a diddordeb ddod i sesiynau blasu yn gyntaf ac i gael syniad or fath o waith a proses creadigol maer grwp yn dilyn.

Mae‘r drws yn agored i bobl ddod i’n gweld yn gweitho yn Galeri ar dyddiau Gwener o 11:00-13:00.

Mae‘r grŵp yn cael ei gyd- arwain gan Cai Tomos sydd yn artist dawns annibynol sydd yn gweithio yn y maes dawns, y celfyddydau a iechyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Naomi yn Galeri - naomi.saunders@galericaernarfon.com / 01286 685 241

11:30 - Dydd Gwener, 5 Gorffennaf Tocynnau

11:30 - Dydd Gwener, 12 Gorffennaf Tocynnau

11:30 - Dydd Gwener, 19 Gorffennaf Tocynnau

11:30 - Dydd Gwener, 26 Gorffennaf Tocynnau