galeri


cylchgrawn digidol

Cylchgrawn digidol Galeri

Croeso i rifyn pedwar o gylchgrawn digidol Galeri.

I'n helpu, byddai'n ddefnyddiol cael eich adborth/sylwadau ar

  • Y math o gynnwys hoffech weld
  • Fformat y cylchgrawn
  • Pa mor rheolaidd hoffech gael cylchgrawn digidol (misol / pob 2 fis / chwarterol ayyb)
  • Gyfrannwyr i ychwanegu cynnwys i'r cylchgrawn

Gellir rhannu eich barn a sylwadau drwy anfon neges breifat ar FacebookTwitterInstagram neu ebostio zine@galericaernarfon.com
Yn y cyfamser – gobeithio y gwnewch fwynhau yr rifyn pedwar or cylchgrawn!