galeri


Cylchgrawn digidol newydd

Croeso i “zine” cyntaf Galeri. Dyma gylchgrawn digidol newydd sydd yn cynnwys amrywiaeth o eitemau, erthyglau a tasgau diddorol (gobeithio) i chi.

Wrth i sefyllfa Covid wella fesul wythnos, rydym yn aros am arweinad gan Lywodraeth Cymru i gael ail-agor yr adeilad ac ein gweithgareddau i’r cyhoedd. Dyma felly gylchgrawn sydd yn son am ychydig o’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud yn ystod y cyfnodau clo dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’n debyg y byddwn yn defnyddio cylchgrawn digidol o hyn ymlaen i hyrwyddo ein digwyddiadau/prosiectau yn y dyfodol yn ogystal a son am ddigwyddiadau eraill yn yr ardal wrth i ni ail-agor ac ail-ddechrau rhoi digwyddiadau ymlaen.

I’n helpu, byddai’n ddefnyddiol cael eich adborth/sylwadau ar

Gellir rhannu eich barn a sylwadau drwy anfon neges breifat ar Facebook, Twitter, Instagram neu ebostio zine@galericaernarfon.com

Yn y cyfamser – gobeithio y gwnewch fwynhau y rhifyn cyntaf!

Lawrlwytho fel PDF