galeri


Clwb Creu – Gweithdy Cerameg / Ceramics Workshop

image

Clwb Creu – Gweithdy Cerameg

Ymunwch â’r artist Emily Hughes mewn gweithdy cerameg lle byddwch chi’n archwilio patrwm a gwead!

Sesiwn wedi anelu at plant oed 10-15

Awgrymu bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau.

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog / capasiti cyfyngiedig / Hyd gweithdy: 2 awr.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

13:00 - Dydd Sadwrn, 21 Medi Tocynnau