galeri


High Society [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae merch ifanc gefnog yn gorfod dewis rhwng tri cymar: ei chyn ŵr sy'n gerddor jazz, dyn busnes parchus a newyddiadurwr tabloid.

Dangosiad hamddenol - yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a'u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer a bydd ychydig o ola ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 13 Tachwedd Tocynnau


Trêl