galeri


Ie Ie Ie

image

Mae dau berson ifanc yn ffansio’i gilydd. Mae ‘na ddau arall sy’n ffansio’i gilydd hefyd.

Mae’r ddau bâr yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu.

Tan i brofiad un fynd i gyfeiriad hollol wahanol.

MaeIe Ie Ieyn ddarn pwysig o theatr am brofiadau bywyd go iawn pobl ifanc heddiw. 

Yn cynnwys perfformiad unigol arbennig gan y comedïwrEleri Morgana chyfweliadau gonest gyda phobl ifanc Cymru, mae Ie Ie Ieyn ceisio newid y naratif o gwmpas cyd-synio. 

Mewn perfformiad sy'n teimlo fel sgwrs agored, mae Ie Ie Ieyn archwilio perthnasau iach, chwant a chaniatâd mewn ffordd feddylgar a chwareus. 

Gan gofleidio grym perfformiad byw, mae Ie Ie Ieyn ein tywys i feddwl yn ddwfn amdanom ein hunain ac ein perthynas gydag eraill ac yn annog y gynulleidfa i ymateb a chymryd rhan yn ystod y sioe.

Wedi'i gyfarwyddo ganJuliette Manon, maeIe Ie Ieyn addasiad Cymraeg o Yes Yes Yes, sef sioe fyw arobryn gan y gwneuthurwyr theatr o Aotearoa/Seland Newydd, Karin McCracken ac Eleanor Bishop.


Canllaw oed 14+

Yn cynnwys iaith gref, themau aeddfed a thrafodaethau am rhyw, pornograffi, ymosodiadau rhywiol a thrais.


Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Aurora Nova.

Comisiynwyd Yes Yes Yes yn wreiddiol gan Auckland Live.

*Noder bod y perfformiad yma yn cael ei recordio ar gyfer archif y Theatr Genedlaethol.

19:30 - Dydd Mawrth, 5 Mawrth Tocynnau