galeri


Queens of the Runway

image

Ymunwch a chriw o sêr RuPaul's Drag Race UK am un noson fythgofiadwy yn llawn laffs, lip-syncs gwych, lleisiau canu hudolus a gwisgoedd arallfydol, wrth iddyn nhw 'sashay'io lawr y runway i Galeri Caernarfon y Gwanwyn hwn!

Canllaw oed: 16+ (caniateir mynediad i rai fengach gyda disgresiwn rhiant)

Noder bod cyfle i 50 aelod o'r gynulleidfa gael opsiwn i uwchraddio tocynnau i rai "VIP" a chael cwrdd a'r Queens (felly tocyn a chael llun ecsgliwsif wedi'i brintio) am £35.

19:30 - Dydd Sadwrn, 9 Mawrth Tocynnau