galeri


Gee Atherton - Hold Fast

image

Cyflwynir gan Speakers from the Edge

Mae Gee Atherton yn un o gewri’r byd beicio mynydd; y gwryw Prydeinig gyntaf a Phencampwr Byd UCI DH ddwywaith, ennillydd Red Bull Hardline a beiciwr Red Bull Rampage, yn ogystal â seren y gyfres Ridgeline lle mae’n chwilio am gribau mynydd sy’n ymddangos yn ‘amhosib’ i reidio ar ddwy olwyn. Yn un o'r beicwyr mwyaf gwydn ar y blaned, mae Gee wedi cerdded i ffwrdd, a goresgyn anafiadau difrifol, o ddamweiniau gwallgof.

Archebwch rwan i weld Gee, yn fyw ar y llwyfan, yn adrodd hanes ryfeddol ei fywyd ar ei feic.

19:30 - Dydd Mercher, 27 Tachwedd Tocynnau