galeri


Hoff Ganeuon Huw Chiswell

image

Noson yng nghwmni Huw Chiswell, fydd perfformio ei 15 hoff gân, ac yn adrodd yr hanes y tu ol i bob un.

P'run ydi ei ffefryn, tybed?

Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag at Apêl Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023.

20:00 - Dydd Sadwrn, 1 Ebrill Tocynnau