galeri


Pete Whittaker: Solo & Free

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Noson yng nghwmni Pete Whittaker, un o ddringwyr unigol gorau’r byd.

Ymunwch â Pete wrth iddo son am fyd dan-ddaearol dringo “crac” i ddringo waliau mwya’r byd.

Cawn hanes teithiau amrywiol sydd yn cynnwys “Century Crack” a’r “Millennium Arch” yn ogystal a bod y person cyntaf i ddringo El Capitan heb raffau mewn llai na 24 awr nol yn 2016 ac yna concro El Capitan a “Half Dome” mewn llai na 24 awr yn 2018.

Cyflwynir gan Speakers from the Edge

19:30 - Dydd Mercher, 2 Mawrth Tocynnau