galeri


Star Wars Episode I: Phantom Menace [PG]

image

Cyfle i fwynhau dangosiad arbennig o Star Wars Episode I: The Phantom Menace – wrth i’r ffilm ddathlu 25 mlynedd ers ei ryddhau…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

20:15 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau

20:15 - Dydd Sadwrn, 4 Mai Tocynnau

20:15 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

20:15 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

20:15 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau