galeri


Gweithdy Pigmentau gyda Rhiannon Rees

image

Gweithdy diwrnod llawn yn gwneud Pigment Naturiol!

Yn y dosbarth meistr hwn, bydd Rhiannon Rees yn mynd â chi drwy’r broses o wneud set o baent dyfrlliw gan ddefnyddio pigmentau pridd a deunyddiau a ddarganfuwyd o Gaernarfon. 

Yn adran gyntaf y bore bydd Rhiannon yn eich tywys trwy ychydig o hanes a chemeg pigmentau daear. Bydd hi hefyd yn eich tywys trwy rai o ddiwydiannau a deunyddiau pwysig Caernarfon sydd wedi llywio ei arddangosfeydd yn Galeri a Cei Llechi. Yn ail ran y bore, bydd y criw yn mynd am dro o amgylch Caernarfon i gasglu deunydd y gellir ei brosesu yn bigmentau. 

Yn y prynhawn byddwch wedyn yn prosesu'r deunyddiau a ddarganfuwyd yn pigmentau, ac yna'n set o baent dyfrlliw. Ar y diwedd byddwch yn gallu cerdded i ffwrdd gyda set o baent cynaliadwy a rhai paentiadau yr ydych wedi'u creu yn y prynhawn. Os hoffech ddod ag unrhyw ddeunydd a gasglwyd fel craig neu bridd gyda chi mae croeso i chi ddod ag ef gyda chi i weld pa liwiau sydd gennych yn eich gardd eich hun!

https://www.instagram.com/rhiannonreesart/ https://www.rhiannonreesstudio.co.uk/

Amser 10:00 - 15:00, gydag egwyl i ginio. 
Diod am ddim yn gynwysedig ym mhris y tocyn. 
Archebion ar gyfer 16+ (os hoffech bwcio lle fel teulu cysylltwch â ni)

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, afonwch e-bost at Ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwch yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:00 - Dydd Sadwrn, 3 Awst Tocynnau