galeri


The Fall Guy [12A] IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU

Mae Colt Seavers yn styntiwr a adawodd y busnes i ganolbwyntio ar ei iechyd corfforol a meddyliol. Ond mae’n dychwelyd i weithio pan mae seren ffilm stiwdio mawr, sy'n cael ei chyfarwyddo gan ei gyn-gariad, yn mynd ar goll…

Ffilm sydd wedi ei hysbrydoli gan y gyfres deledu o’r 1980au.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

19:15 - Dydd Llun, 13 Mai Tocynnau


Trêl