galeri


The Fall Guy [12A]

image

Mae Colt Seavers yn styntiwr a adawodd y busnes i ganolbwyntio ar ei iechyd corfforol a meddyliol. Ond mae’n dychwelyd i weithio pan mae seren ffilm stiwdio mawr, sy'n cael ei chyfarwyddo gan ei gyn-gariad, yn mynd ar goll…

Ffilm sydd wedi ei hysbrydoli gan y gyfres deledu o’r 1980au.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

14:00 - Dydd Iau, 2 Mai Tocynnau

19:45 - Dydd Iau, 2 Mai Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 4 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Sadwrn, 4 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Sadwrn, 4 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

17:15 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

17:15 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau

17:15 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau

20:00 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Gwener, 10 Mai Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 10 Mai Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 11 Mai Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 11 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 13 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 14 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 15 Mai Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 15 Mai Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 16 Mai Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 16 Mai Tocynnau


Trêl