galeri


Swede Caroline [15]

image

Ffilm ffug-ddogfen sy’n ymchwilio i sgandal wrth i lysiau Caroline, garddwraig/tyfwr llysiau cystadleuol gael eu dwyn...

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

19:45 - Dydd Gwener, 26 Ebrill Tocynnau

16:45 - Dydd Sadwrn, 27 Ebrill Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 30 Ebrill Tocynnau


Trêl