galeri


The Teachers’ Lounge [12A]

image

Pan mae un o’i disgyblion ysgol yn cael ei amau o ladrad, mae’r athrawes Carla Nowak yn penderfynu ymchwilio i’r mater – ond wedi'i dal rhwng ei delfrydau a'r systemau yn yt ysgol, mae canlyniadau ei gweithredoedd yn bygwth ei thorri...

Ffilm oedd ar restr fer yng nghategori “Ffilm Ryngwladol” yng ngwobrau’r Oscars 2024.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

13:45 - Dydd Gwener, 19 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 19 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 20 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 22 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 22 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 23 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Mawrth, 23 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 25 Ebrill Tocynnau


Trêl