galeri


Clwb Creu Hanner Tymor (Oed/Ages 5-9) - gyda/with Rhiannon Rees

image

Gweithdy pigmentau naturiol gyda’r artist Rhiannon Rees!

Sesiwn wedi anelu at plant 5-9.

Awgrymu bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau. 

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog.
Capasiti cyfyngiedig.

Hyd gweithdy: 2 awr.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, afonwch e-bost at Ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwch yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:00 - Dydd Sadwrn, 15 Mehefin Tocynnau