galeri


Clwb Creu Hanner Tymor (Oed/Ages 10-15) - gyda/with Ffion Pritchard

image

Gweithdy Celf gyda’r artist Ffion Pritchard!

Sesiwn wedi anelu at plant 10-15.

Awgrymu bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau. 

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog

Capasiti cyfyngiedig

Hyd gweithdy: 2 awr.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, afonwch e-bost at Ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwch yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

13:00 - Dydd Mawrth, 28 Mai Tocynnau