galeri


Io Capitano [15]

image

Stori dau gefnder o Senegal sy’n gadael eu cartref i chwilio am gyfleoedd gwell yn Ewrop.

Antur fawreddog trwy beryglon yr anialwch a’r môr -  lle mae breuddwydion, gobeithion ac uchelgais dros fywyd gwell yn troi’n frwydr am oroesiad...

Ffilm oedd ar restr fer yng nghategori “Ffilm Ryngwladol” yng ngwobrau’r Oscars 2024.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

13:45 - Dydd Gwener, 12 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 12 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 13 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 13 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 15 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 15 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 16 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Mawrth, 16 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 17 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 17 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 18 Ebrill Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 18 Ebrill Tocynnau


Trêl