galeri


Luca [U] HAMDDENOL & IS-DEITLAU | RELAXED & SUBTITLED

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. Bydd y golau a lefel sain yn cael eu addasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud ogwmpas a siarad/gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Bydd y dangosiad hefyd yn cynnwys is-deitlau. Croeso cynnes i bawb! 

Cyfle i wylio ffilm boblogaidd o stiwdio Disney Pixar ar y sgrîn fawr.

Mae’r stori yn dilyn creadur môr ifanc (Luca) sy'n gwneud ffrind newydd ar ôl archwilio tref gyfagos ar y Rifiera Eidalaidd..

Tocynnau yn £4 yr un!

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Mae pris y tocyn yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 13 Ebrill Tocynnau