galeri


Back to Black [15] IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Dathliad sy’n dathlu un o ser eiconig yr 21ain ganrif - Amy Winehouse. 

Golwg ddiysgog ar enwogrwydd modern a theyrnged bwerus i dalent unwaith mewn cenhedlaeth. Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. 

Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). 

Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

16:30 - Dydd Sadwrn, 20 Ebrill Tocynnau


Trêl