galeri


Cyngerdd Blynyddol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

image

Bandiau Pres, Cerddorfa Ieuenctid, Côr Telyn, Ensemble Chwythbrennau, Parti Cerdd Dant a Gwerin, a mwy...

19:00 - Dydd Llun, 1 Gorffennaf Tocynnau