galeri


Dawns i Bawb - Dawnswyr Dre (10+ oed)

image

Dawnswyr Dre – sesiynau dawns wythnos i blant a phobl ifanc.

13.04.24 – 13.07.24

Dim sesiwn ar 27.04.24 a 01.06.24. Perfformiad yng Nghwyl Fwyd Caernarfon ar 11.05.24

11 wythnos = £49.50

Dawnswyr Dre 3 (10+ oed/yrs) – 12.00-12.50

Gostyngiadau ar gael i frodyr a chwiorydd. Cysylltwch â Dawns i Bawb am fwy o wybodaeth – post@dawnsibawb.org

12:00 - Dydd Sadwrn, 13 Ebrill Tocynnau