galeri


Olwyn Lliw - Gweithdy Celf / Art Workshop

image

Ymunwch â ni mewn gofod hamddenol i ddysgu sgiliau celf newydd neu ddatblygu eich sgiliau presennol, wrth wella eich iechyd a lles trwy greadigrwydd a chael eich cefnogi gan grŵp o bobl groesawgar.

Ebrill 17 - Gweithdy arlunio yn archwilio graddfa a gofod gan ddefnyddio gwrthrychau bach a gofodau dychmygol. 

Mai 15 - Gweithdy gwneud printiau gan ddefnyddio argraffu Lino a Gelli.

Mehefin 12 - Gweithdy arlunio arbrofol yn archwilio tôn a golau gan ddefnyddio goleuadau sbot.

Agored i unrhyw un 16 oed a throsodd.

Nid oes angen profiad, bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

10:30 - Dydd Mercher, 12 Mehefin Tocynnau