galeri


Luca [U]

image

Cyfle i wylio ffilm boblogaidd o stiwdio Disney Pixar ar y sgrîn fawr.

Mae’r stori yn dilyn creadur môr ifanc (Luca) sy'n gwneud ffrind newydd ar ôl archwilio tref gyfagos ar y Rifiera Eidalaidd..

Tocynnau yn £4 yr un!

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Mae pris y tocyn yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

16:30 - Dydd Gwener, 19 Ebrill Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 20 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 20 Ebrill Tocynnau


Trêl