galeri


American Fiction [15]

image

Mae Monk yn nofelydd rhwystredig sydd, i brofi pwynt, yn ysgrifennu llyfr gan ddefnyddio’r holl stereoteipiau du y gall feddwl amdanynt. Ond pan ddaw’r llyfr yn llwyddiant mawr, mae’n ffeindio ei hun wedi’i gaethiwo o fewn yr union ragrith yr oedd yn rhuo yn ei erbyn… 


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

14:00 - Dydd Gwener, 22 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 22 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 23 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 23 Mawrth Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 25 Mawrth Tocynnau


Trêl