galeri


The Zone of Interest [12A]

image

Mae cadlywydd Auschwitz, Rudolf Höss, a’i wraig Hedwig, yn ceisio adeiladu bywyd delfrydol i’w teulu mewn tŷ a gardd drws nesaf i’r gwersyll. Dyma astudiaeth hynod iasol a llem i ffasâd bywyd cyffredin, a pha mor hawdd y gall fod i guddio’r arswyd pur sy’n llythrennol ar garreg y drws… 


Ffilm gydag is-deitlau. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

13:30 - Dydd Gwener, 15 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 16 Mawrth Tocynnau

13:30 - Dydd Llun, 18 Mawrth Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 18 Mawrth Tocynnau


Trêl