galeri


Dune: Part Two [12A] IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Paul Arteides sy’n parhau gyda’i daith wrth iddo uno â Chani a’r Fremen ac yntau’n benderfynol o ddial ar y cynllwynwyr a ddinistriodd ei deulu...

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

13:45 - Dydd Iau, 7 Mawrth Tocynnau

19:00 - Dydd Llun, 11 Mawrth Tocynnau


Trêl